< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 11, 28 november 2016

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden. Ook vindt u hierin achtergrondartikelen en interviews. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Indien nodig versturen we tussentijds een extra editie.

 

Heeft u een suggestie voor een artikel of geschikt beeldmateriaal? Stuur dan een e-mail naar twentekanalen@rws.nl

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat geeft combinatie Lock to Twente opdracht voor bouw tweede sluis bij Eefde

Rijkswaterstaat gunt de bouw van een tweede sluis bij Eefde definitief aan aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T), een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros. L2T wordt verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis. L2T begint eind 2017 met voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting start de daadwerkelijke bouw van de tweede kolk in 2018. Medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.


Afbeelding: voorbeeld van een segmentdeur. Lees meer.

In gesprek met aannemerscombinatie Lock to Twente over de plannen voor Uitbreiding Sluis Eefde

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Lock to Twente ('Sluis naar Twente') hebben op 21 november 2016 bekendgemaakt dat Lock to Twente (L2T) de tweede sluiskolk bij Eefde gaat bouwen. L2T is een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en TBI PPP. Alle partijen kijken tevreden terug op de aanbestedingsprocedure. Maar vooral ook vooruit naar de uitvoering van de plannen van L2T. Een interview met Gerold Schaap (tendermanager aanbesteding) en Mark Baan Hofman (themaleider techniek aanbesteding) van L2T en Victor Röling (contractmanager) en Jan Dirk Voorwinde (technisch manager) van Rijkswaterstaat. Lees meer.

Rijkswaterstaat werkt samen met gemeente Hengelo aan de nieuwe Boekelosebrug over het Twentekanaal

Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo werken de komende jaren samen aan een nieuwe Boekelosebrug. Daarvoor hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De brug zelf is eigendom van Rijkswaterstaat en het wegdek wordt beheerd door de gemeente.

Foto: Tjeerd Derkink Lees meer.

Kapwerkzaamheden Uitbreiding Sluis Eefde bijna gereed

Het kappen van het grootste deel van de bomen naast het sluiscomplex van Eefde is begin oktober afgerond. Door de inzet van extra mankracht en droge weersomstandigheden was het werk 2 weken sneller gereed dan gepland. Na groen licht van de ecoloog kapt aannemer Devobo naar verwachting in de tweede helft van november de laatste 20 bomen in de bocht van het Kanaalpad.

Foto: Willem Hamer Lees meer.

Omgevingsvergunning aanleg zwaaikom zijtak Twentekanalen

Sinds 19 oktober 2016 ligt de verleende omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwaaikom in de zijtak van het Twentekanaal ter inzage. De vergunning is gedurende 6 weken in te zien op het gemeentehuis in Almelo. In deze periode kunnen belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerpvergunning hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank. Lees meer.

Projectplan Waterwet verleggen primaire kering Sluis Eefde ter inzage

Ten behoeve van de aanvoerroute naar de nieuwe sluis bij Eefde moet een deel van de waterkerende dijk, ten noordwesten van de bestaande sluis, worden verplaatst. Het ontwerpprojectplan voor het verleggen van deze zogeheten primaire kering heeft eerder dit jaar ter inzage gelegen. Nu ligt het goedkeuringsbesluit ter inzage. Lees meer.

Tachtig jaar oude ontwerpvisies Twentekanalen nog altijd leidend

Dit jaar besteden we regelmatig aandacht aan het tachtigjarige jubileum van de Twentekanalen. In deze nieuwsbrief komt de kenmerkende vormgeving van de vaarweg, bruggen, sluizen en gemalen aan bod. De voor de Twentekanalen typerende heftorens van de sluizen vind je bijvoorbeeld nergens anders in Nederland terug. Lees meer.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.