< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 6, 19 mei 2016

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden. Ook vindt u hierin achtergrondartikelen en interviews. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Indien nodig versturen we tussentijds een extra editie.

 

Heeft u een suggestie voor een artikel of geschikt beeldmateriaal? Stuur dan een e-mail naar twentekanalen@rws.nl

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Projectplan Waterwet primaire kering Sluis Eefde ter inzage

Ten behoeve van de aanvoerroute naar de nieuwe sluis bij Eefde moet de primaire kering, ten noordwesten van de bestaande sluis, worden verplaatst. Het Ontwerpprojectplan voor het verleggen van de kering ligt vanaf 19 mei 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 29 juni 2016 op dit plan reageren door een zienswijze in te dienen. Lees meer.

'Waterveiligheid staat voorop bij Projectplan Waterwet primaire kering Sluis Eefde'

Het Ontwerpprojectplan Waterwet primaire kering ten behoeve van de uitbreiding van Sluis Eefde is op 19 mei 2016 ter inzage gegaan. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken reageren op de plannen voor het verleggen van de primaire kering ten noordwesten van de sluis. Deze kering, in eigendom van Waterschap Rijn en IJssel, moet worden opgeschoven om plaats te maken voor de aanvoerroute naar de nieuwe sluis. Marius Palsma is als projectmanager van het waterschap betrokken bij de plannen: ‘Het Ontwerpprojectplan beschrijft hoe de nieuwe waterkering veiligheid biedt tegen overstroming.’ Lees meer.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.