< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 14, 31 mei 2017

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde. In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Gunning versterking Dorrebrug en Warmtinkbrug

Rijkswaterstaat heeft de versterking van de Dorrebrug en de Warmtinkbrug over de Twentekanalen definitief gegund aan ELJA Beton- en Waterbouw. Beide bruggen in de gemeente Hof van Twente worden in het najaar versterkt zodat deze voldoende draagkracht hebben voor zwaar verkeer. Lees verder >>

Start versterking 4 bruggen over Twentekanalen

Deze zomer start de uitvoering van de versterking van 4 bruggen over de Twentekanalen: de Ehzerbrug, de Markelosebrug, de Dorrebrug en de Warmtinkbrug. De bruggen zijn gebouwd rond de jaren vijftig en hebben onvoldoende draagkracht voor het huidige zware vracht- en landbouwverkeer. De aannemer start met werkzaamheden aan de Ehzerbrug in juni en aan de Markelosebrug in juli en augustus. Lees verder >>

Inloopbijeenkomst versterking bruggen

Op donderdag 15 juni organiseert Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst over de versterking van 4 bruggen over de Twentekanalen. Aanleiding is de start van de werkzaamheden aan de Ehzerbrug en de Markelosebrug en de (verkeers)hinder die daardoor ontstaat. We beginnen om 19.00 uur met een welkomstwoord. Belangstellenden zijn van harte welkom.
 
Datum: 15 juni, 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Zalencentrum de Haverkamp, Stationsstraat 28 in Markelo

Start vervangen damwand voorsluis Eefde

Foto Sander Wels

De damwand in de voorsluis Eefde is toe aan vervanging. Binnenkort wordt de damwand aan de zuidzijde, achter de zes grote zwarte afmeerpalen vervangen. De aannemer is reeds begonnen met de voorbereidende werkzaamheden hiervoor. De werkzaamheden zijn eind 2017 gereed. Lees verder >>

Gedeelte fietspaden langs Twentekanalen opgeknapt

Afgelopen maand zijn de fietspaden langs de Twentekanalen ter hoogte van Delden en ter hoogte van Enter-Bornerbroek voorzien van een nieuwe afdeklaag. Hierdoor zijn deze fietspaden beter begaanbaar, makkelijker te onderhouden en comfortabeler voor fietsrecreanten. Lees verder >>

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.