< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 12, 22 februari 2017

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden. Ook vindt u hierin achtergrondartikelen en interviews. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Indien nodig versturen we tussentijds een extra editie.

 

Heeft u een suggestie voor een artikel of geschikt beeldmateriaal? Stuur dan een e-mail naar twentekanalen@rws.nl

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Aanpak Twentekanalen illustreert gezamenlijke aanpak Rijkswaterstaat

Het graven van de Twentekanalen is ooit gestart als werkverschaffingsproject. Dat het project een enorme economische spin-off zou hebben was al vrij snel duidelijk. Veel mensen zagen er handel in en langs het kanaal en in de directe omgeving ervan zijn tal van bedrijfjes gestart. Die bedrijfjes zijn groot geworden en het kanaal heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke economische motor en levensader. ‘Enorm belangrijk, maar wel kwetsbaar’, zegt Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Lees meer.

Voorlopige gunning Verruiming Twentekanalen aan combinatie Van den Herik-Boskalis Nederland

Rijkswaterstaat wil de Verruiming Twentekanalen fase 2 gunnen aan de combinatie Van den Herik-Boskalis Nederland. De combinatie wordt daarmee verantwoordelijk voor het geschikt maken van de hoofdtak en de zijtak van de Twentekanalen voor grotere schepen (klasse Va). Ook voert de aannemer uitgesteld onderhoud uit. Lees meer.

Laatste voorbereidingen Verruiming Twentekanalen fase 2

We zijn bijna klaar voor de zogeheten eerste schop in de grond van de Verruiming Twentekanalen fase 2. De aannemer is voorlopig gegund, de meeste vergunningen zijn rond, alle randvoorwaarden om de kanalen te kunnen verruimen zijn in beeld gebracht. We koersen op start van de verruimingswerkzaamheden in het najaar van 2017. Dan kunnen uiterlijk in 2020 grotere schepen met meer vracht over de kanalen varen. Lees meer.

‘Ik ben de spreekbuis van de schippers op de Twentekanalen’

Rein Schut is opgegroeid op een schip en heeft inmiddels alle vaarwegen in Europa al wel bevaren. Fiona Schut komt ‘van de wal’ en is het vak ingerold nadat ze Rein 9 jaar geleden ontmoette. Inmiddels is Fiona volledig ingeburgerd en behartigt ze als regiocoördinator van Schuttevaer de belangen van schippers in Oost- en Centraal Nederland. Rein is bestuurslid en helpt zijn vrouw daarnaast met de meer technische vragen van de schippers. Fiona: ‘Ik ben de spreekbuis van de schippers. Met alle geplande ontwikkelingen op de Twentekanalen hebben we genoeg te doen.’ Lees meer.

Aannemer inkassing voorsluis Eefde bekend

In de nieuwsbrief van 19 september zijn de voorziene werkzaamheden in de voorsluis van Eefde geïntroduceerd. De damwand in de voorsluis heeft het einde van zijn levensduur bereikt en de benodigde renovatie wordt aangegrepen om de inrichting van de voorsluis te optimaliseren. Daarbij wordt de voorsluis geschikt gemaakt voor veilig gelijktijdig gebruik door 2 grote schepen, wat nu niet mogelijk is.

Foto: Sander Wels Lees meer.

Alle pompen gemalen Eefde geplaatst

Eind november 2016 is het nieuwe pomphuis van maar liefst 3.800 kilo geplaatst. Hiermee is het grote werk afgerond.  Eind december 2016 zijn de onderhoudswerkzaamheden buiten afgerond en zijn de hekken verwijderd. In de eerste helft van 2017 worden de gerenoveerde gemalen opgeleverd. De aannemer blijft dan nog tot medio 2018 verantwoordelijk voor het kleine onderhoud. Lees meer.

Rijkswaterstaat en Lock to Twente ondertekenen contract Uitbreiding Sluis Eefde

Op woensdag 14 december 2016 hebben Rijkswaterstaat en TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en TBI PPP het contract ondertekend voor de uitbreiding van Sluis Eefde. De aannemerscombinatie, die zal opereren onder de naam Lock to Twente, gaat de tweede sluiskolk bij Eefde bouwen. Na oplevering wordt groot onderhoud aan de bestaande sluiskolk uitgevoerd. Lees meer.

‘We krijgen weer vaker te maken met ijs op de Twentekanalen’

Voor het eerst in 4 jaar lag er de afgelopen vorstperiode in januari weer ijs op de Twentekanalen. Vanaf de eerste tekenen van ijsvorming staan regiocoördinatoren ijsbestrijding Marten Klos en Hetty Mol van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement paraat. Het draaiboek wordt uit de digitale kast gepakt, de communicatie met betrokkenen opgestart en de ijsbrekers in paraatheid gebracht.

Foto: Sander Wels Lees meer.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.