< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 mei 2016

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden. Ook vindt u hierin achtergrondartikelen en interviews. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. Indien nodig versturen we tussentijds een extra editie.

 

Heeft u een suggestie voor een artikel of geschikt beeldmateriaal? Stuur dan een e-mail naar twentekanalen@rws.nl

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Bestemmingsplan Uitbreiding Sluis Eefde onherroepelijk

Op 4 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de bestemmingsplanwijziging voor de Uitbreiding van Sluis Eefde. De Raad van State heeft het plan in stand gelaten en de beroepen afgewezen. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Het Projectplan Waterwet was met de tussenuitspraak in september 2015 al onherroepelijk geworden. Lees meer.

Bij aanbesteding Verruiming Twentekanalen is kwaliteit doorslaggevend

Afgelopen februari is de aanbestedingsprocedure voor het ontwerpen en uitvoeren van de tweede fase van de Verruiming Twentekanalen gestart. Maandag 9 mei vond een startbijeenkomst plaats met de potentiële opdrachtnemers om de inkoopprocedure, het contract en de werkzaamheden nader toe te lichten. Zowel Rijkswaterstaat als de aanwezige marktpartijen ervoeren de dag als nuttig en vooral als een goede basis voor een mooie samenwerking. Lees meer.

Tachtig jaar recreëren op het Twentekanaal

Op 6 mei 1936 wordt de hoofdtak van het Twentekanaal officieel geopend. Het 47 kilometer lange kanaal tussen Zutphen en Enschede wordt opengesteld voor de scheepvaart. Al voordat het kanaal helemaal gereed was, kreeg het er een belangrijke, eigenlijk onbedoelde functie bij: de recreatie. In dit artikel kijken we terug op meer dan tachtig jaar recreëren op het Twentekanaal. Lees over de watersporters van het eerste uur. Lees meer.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat.

Vragen?

Bel gratis onze landelijke informatielijn 0800-8002: ma t/m vrij van 07.00 - 20.00u; weekend en feestdagen van 10.00 - 18.30u.