< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

19 januari 2017

Nieuwsbrief A27/A12 Ring Utrecht

In deze nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen in het project A27/A12 Ring Utrecht.

Inhoudsopgave

Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht ter inzage

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is in december 2016 door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vastgesteld. In dit tracébesluit zijn diverse wijzigingen (optimalisaties) doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Het tracébesluit ligt van 19 januari tot en met 2 maart 2017 ter inzage. Lees verder>

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Als reactie op het Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht zijn bij de directie Participatie 1.376 zienswijzen binnengekomen. Als gevolg van de ingediende zienswijzen zijn diverse wijzigingen (optimalisaties) doorgevoerd.  Lees verder>

Bovenwettelijk maatregelenpakket: extra geluidmaatregelen

De minister heeft ingestemd met het advies van de regio over de invulling van het ‘bovenwettelijk maatregelenpakket’, om invulling te geven aan het bedrag van 15 miljoen euro voor extra leefbaarheids- en inpassingsmaatregelen in het projectgebied van Ring Utrecht.  Lees verder>

Een kijkje in de toekomst

Bent u benieuwd hoe de A27/A12 er na de werkzaamheden uit komt te zien? Bekijk dan de korte actuele video Aanpak A27/A12 Ring Utrecht of blik alvast vooruit met onze vernieuwde digitale Tracé Informatie Kaart (TiK)-app.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Met onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de huidige ontwikkelingen binnen het project A27/A12 Ring Utrecht

Heeft u vragen? Stel ze via ring.utrecht@rws.nl.

Meer weten?

Meer achtergrondinformatie over het project A27/A12 Ring Utrecht vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Meer informatie over het samenwerkingsprogramma VERDER vindt u op www.ikgaverder.nl 

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (elke dag van 07.00u - 20.00u)

Aanmelden nieuwsbrief

Kent u mensen die deze Nieuwsbrief ook willen ontvangen? Aanmelden kan via Nieuwsbrieven Rijksoverheid