< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 1, 2 mei 2016

De nieuwsbrief over project A27-A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Stand van zaken Project A27-A1

De Raad van State heeft op 17 februari 2016 einduitspraak gedaan naar aanleiding van de ingediende beroepen op het Tracébesluit Aansluiting Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. De Raad van State heeft geoordeeld dat het Tracébesluit in stand kan blijven. Lees meer...

Nadeelcompensatie

De overheid neemt binnen haar taakuitoefening veel maatregelen en besluiten die in het algemene belang en rechtmatig genomen zijn. Zo heeft de minister van Infrastructuur en Milieu ook het Tracébesluit A27/A1 vastgesteld om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Lees meer...

Aanbesteding & Planning

Op dit moment loopt de aanbesteding van een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) die in het najaar van 2016 moet leiden tot een geselecteerd consortium. Het aanbestedingsproces kent twee fasen. Eind vorig jaar is de eerste fase dialoog afgerond en is het aantal partijen van vijf teruggebracht naar drie. Met deze drie partijen wordt tot eind april 2016 de tweede fase dialoog gevoerd waarna zij medio mei hun definitieve plan indienen. Lees meer...

Gevelisolatie

De A27 en de A1 worden verbreed om hiermee de doorstroming van het verkeer naar en de bereikbaarheid van de regio Utrecht en Amersfoort te verbeteren. Als maatregel om het geluid voor de omgeving te beperken legt Rijkswaterstaat onder meer geluid-reducerend wegdek aan en plaatst of vervangt op een aantal locaties geluidschermen. Lees meer...

Projecten in de regio

Na het uitvoeren van het project A27/A1 volgt de aanpak van het Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort in 2019 - 2022 en de aanpak van de Ring Utrecht A27/A12 in de periode 2018 - 2026. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort in de toekomst minder files staan en de doorstroming verbetert.
Project Ring Utrecht. In dit artikel leest u hier meer over.
Lees meer...

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Project A27-A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

Meer weten?

Is u iets opgevallen of heeft u vragen, mailt u dan aan: vraagA27A1@RWS.nl

U kunt ook gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)

Social media

Volg ons op Twitter: @RWSA27A1