< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 juni 2016

Op 30 mei 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu onder andere het Ontwerptracébesluit voor de verbreding van de A27 tussen Houten en het knooppunt Hooipolder getekend. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierop geven. Hoe dat kan leest u in deze editie van de nieuwsbrief. 

Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder getekend

Op 30 mei 2016 werd een nieuwe mijlpaal in het project A27 Houten – Hooipolder bereikt: Minister Melanie Schultz-Van Haegen tekende het Ontwerp Tracé Besluit(OTB) en de  bijbehorende Milieu Effect Rapportage (MER  en het Ontwerp Saneringsplan). Na de verkenning, het voorkeursalternatief en dit eerste deel van de  planuitwerkingsfase kan hiermee de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project.

Lees meer

Informatieavonden en zienswijzen

Op 30 mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen o.a. het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) voor de aanpak van het traject Houten – Hooipolder op de A27 ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen  – onder meer tijdens informatieavonden – de gelegenheid om kennis te nemen van de plannen en een zienswijze in te dienen op het OTB, (Milieu Effect Rapportage) MER en het Ontwerp Saneringsplan (OSP).

Lees meer

Even voorstellen...

Met de ondertekening van het Ontwerp Tracé Besluit (OTB)/Milieu Effect Rapportage (MER) en Ontwerp Saneringsplan (OSP)  voor de aanpak van het traject Houten – Hooipolder op de A27 breekt een nieuwe fase in het project aan. Een goed moment voor projectmanager Hans Latour om het stokje over te dragen aan zijn opvolger Marc Lentjes. Hans Latour was sinds 2008 projectmanager en onder zijn leiding zijn  de Verkenning en het OTB/MER en OSP afgerond.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten? Kijk op http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a27-verbreding-traject-houten-hooipolder/index.aspx.
Of gebruik het contactformulier: http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact

U kunt (ook) gratis bellen met 0800 - 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 20.00 uur, zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur - 18.30 uur).

Social media

Volg ons op Twitter