< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

29 september 2016

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder.  

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

 

Drukbezochte informatieavonden A27 Houten - Hooipolder

Rijkswaterstaat heeft tussen 20 en 29 juni vijf informatieavonden georganiseerd over de plannen voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. De avonden werden drukbezocht. Het grote succesnummer: de maptables waarmee de gevolgen van de verbreding voor omwonenden op detailniveau inzichtelijk werden gemaakt.
Lees meer

Aan de slag met de zienswijzen

Tussen 10 juni en 21 juli jl. kon iedereen die dat wilde, een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit (OTB)/milieueffectrapportage (MER) en het ontwerpsaneringsplan (OSP). Rijkswaterstaat gaat de antwoorden op de zienswijzen verwerken in het tracébesluit (TB) en het saneringsplan (SP), die volgens planning medio 2017 verschijnen.
Lees meer

Werken aan geluidarme voegovergangen

Verschillende zienswijzen op het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsplan (OSP) gaan over geluidsoverlast als gevolg van verkeer dat over voegovergangen rijdt. Een lastig onderwerp, omdat het niet onder de Wet milieubeheer of de Wet geluidhinder valt. Waar mogelijk, probeert Rijkswaterstaat de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken.
Lees meer

Zoeken naar oplossing voor fietsoversteek

Een veel voorkomend onderwerp bij de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerptracébesluit(OTB) / milieueffectrapportage (MER) en het ontwerpsaneringsplan (OSP), is de fietsoversteek bij aansluiting De Tol in Werkendam. Directie en ouders van leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk (gemeente Werkendam) zijn bezorgd over het verdwijnen van de verkeerslichten in het OTB.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

Kijk op: Rijkswaterstaat A27

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)