< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 april 2017

Voor meer nieuws en informatie over de A16 Rotterdam kunt u terecht op www.a16rotterdam.nl.

Opening 3 informatiepunten A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat opent op 3 locaties informatiepunten over de nieuwe snelweg A16 Rotterdam. In stadswinkel Hillegersberg-Schiebroek, het gemeentehuis van Lansingerland en in Lokaal Cultureel Centrum Romeynshof in Ommoord kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden vanaf deze en volgende week aan de hand van een grote plattegrond, 2 korte films en verschillende folders kennismaken met het project.
> Lees meer

Aanbesteding: in gesprek met kandidaten

Omgevingsmanager Nicolette van den Berg in een zwart jasje

10 gesprekken, een fiks aantal documenten en vele koppen koffie en thee. Het aanbestedingsteam van de A16 Rotterdam is er maar druk mee: het kiezen van een passende aannemerscombinatie voor de realisatie van de weg. Momenteel loopt de zogenoemde 1e dialoogfase.
> Lees meer

Gemeente Rotterdam verwijdert baggerdepot voor aanleg A16 Rotterdam

Luchtfoto van het gebied, een grondkleurig vlak geeft aan waar het baggerdepot was

De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen maanden het gemeentelijke baggerdepot bij de President Rooseveltweg verwijderd. Het baggerdepot in het Terbregseveld moet wijken voor de aanleg van de A16 Rotterdam.
> Lees meer

Verhaal: op zoek naar de bom

Kaart waarop het onderzoeksgebied naar niet-gesprongen explosieven staat aangegeven

Zo’n 2500 keer per jaar worden in Nederland niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Om te voorkomen dat we bij de aanleg van de A16 Rotterdam op een explosief stuiten, voeren we zorgvuldig historisch onderzoek uit en verkennen we de bodem op mogelijk gevaarlijke voorwerpen.
> Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van

Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.a16rotterdam.nl
www.rijkswaterstaat.nl

U kunt ook (gratis) bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002

Social media

Twitter
Facebook
LinkedIn