< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 oktober 2016

Aanvullend onderzoek bouwschade A16 gestart

Het aanvullend onderzoek naar het risico op bouwschade aan woningen rondom het nieuwe tracé van de A16 Rotterdam start deze maand. Het onderzoek brengt onder meer de kwaliteit van de fundering van enkele panden in kaart.
> Lees meer

Inloopbijeenkomsten A16 Rotterdam: tevredenheid over nieuwe inpassing, vragen en zorgen blijven

Ten opzichte van het ontwerptracébesluit zijn omwonenden tevreden over de aangepaste inpassing van de nieuwe A16. Dat bleek tijdens 3 inloopbijeenkomsten begin september over het recent gepubliceerde Tracébesluit A16 Rotterdam. Maar vragen en zorgen blijven bestaan. Bijvoorbeeld over luchtkwaliteit en geluidoverlast.
> Lees meer

Familie blijft liefst in monumentale molenstomp tijdens aanleg A16 Rotterdam

De Familie Overes woont al sinds 1979 in haar monumentale molenstomp, aan de rand van het Lage Bergse Bos in Bergschenhoek. Tijdens de aanleg van de A16 Rotterdam komen ze dicht op de bouwzone te wonen. Maar mevrouw Overes (81) wil liever niet wijken voor de werkzaamheden: ‘Dit is mijn plek. Ik wil hier nooit meer weg.’
> Lees meer

A16 Rotterdam: wat is een uitvoeringsovereenkomst (UVO)?

Het komende jaar worden rondom het nieuwe tracé van de A16 Rotterdam verschillende uitvoeringsovereenkomsten gesloten. Maar wat is dat eigenlijk, een uitvoeringsovereenkomst (UVO)?
> Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.a16rotterdam.nl
www.rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002

Social media

Twitter
LinkedIn