< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

27 november 2015

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Rijk en regio tekenen Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam

Foto van Minsiter Schultz van Haegen

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de wethouders Langenberg van Rotterdam en Fortuyn van Lansingerland hebben de Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam getekend. In de overeenkomst leggen Rijk en regio een serie afspraken vast over de inpassing van de toekomstige snelweg A16 Rotterdam tussen de A13 en het Terbregseplein en de financiering daarvan. > Lees meer

Informatiebijeenkomsten A16 Rotterdam druk bezocht

Bezoekers bij een vloerplaat

Voor het ter visie leggen van het Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam (A13/A16) waren in oktober 4 informatiebijeenkomsten. Naar verwachting werden die goed bezocht. In totaal lieten bijna 1.500 omwonenden zich persoonlijk bijpraten over de plannen voor de A16 Rotterdam. > Lees meer

Ruim 250 zienswijzen op Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam

Landschapsplan in vogelvlucht

Van 25 september tot en met 5 november 2015 heeft het Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam ter visie gelegen. Iedereen kon officieel reageren door een zienswijze in te dienen. In totaal zijn 256 zienswijzen ingediend. > Lees meer

Kansenboek duurzaamheid A16 Rotterdam gepubliceerd

Cover kansenboek op Landschapsplan in vogelvlucht

Onlangs is het Kansenboek duurzaamheid A16 Rotterdam gepubliceerd op de projectsite www.a13a16rotterdam.nl. Het kansenboek is een inspiratieboek voor iedereen die in aanloop naar realisatie is betrokken bij de ontwikkeling van de A16 Rotterdam en omliggende gebieden. > Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl
www.a13a16rotterdam.nl


U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002

Social media

Twitter
LinkedIn