< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 juli 2017

Voor meer informatie, nieuws en achtergrondverhalen over de A16 Rotterdam kunt u terecht op www.a16rotterdam.nl.

Start voorbereidende werkzaamheden A16 Rotterdam

Twee huizen die binnenkort gesloopt worden voor de aanleg van de A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat start deze zomer met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam.
> Lees meer

Achtergrondverhaal: herinneringen aan een oude landweg

Een man op klompen loopt met een koe over de oude Ommoordseweg

Vroeger was de Ommoordseweg een lange polderweg tussen Terbregge en Oud Verlaat. In de jaren 60 verrees de nieuwe wijk Ommoord en bleef slechts een klein deel van de oude weg bestaan. Voor de aanleg van de A16 Rotterdam verdwijnt er nog stukje van de Ommoordseweg. Reden om samen met 2 oud-bewoners in de historie van de weg te duiken.
> Lees meer

Voorbereidende werkzaamheden centraal tijdens buurtbijeenkomsten A16 Rotterdam

In juni en juli vonden 9 buurtbijeenkomsten over de A16 Rotterdam plaats. Omwonenden die straks dicht bij de toekomstige rijksweg wonen, werden geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het project. De voorbereidende werkzaamheden stonden dit keer centraal.
> Lees meer

3 aannemerscombinaties gekozen voor vervolg aanbesteding A16 Rotterdam

Gebouw Rijkswaterstaat aan de Boompjes in Rotterdam, reflectie van de wolken in het glas

Rijkswaterstaat heeft 3 marktpartijen gekozen die doorgaan in de aanbesteding voor de realisatie van de A16 Rotterdam. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie van deze 3 aannemersconsortia de nieuwe rijksweg gaat aanleggen en onderhouden.
> Lees meer

Raad van State behandelt beroepen Tracébesluit A16 Rotterdam

Gebouw van Rijkswaterstaat aan de Boompjes in Rotterdam

De Raad van State behandelde op 11 en 12 mei 2017 de ingediende beroepen tegen het Tracébesluit A16 Rotterdam. Het ging in totaal om 15 beroepen. De Raad van State doet naar verwachting half augustus uitspraak.
> Lees meer

'Goede bewegwijzering is cruciaal voor de verkeersveiligheid'

Bewegwijzering is ontzettend belangrijk voor veilig verkeer. In het afgelopen jaar is een team van wegontwerpers druk in de weer geweest een goed bewegwijzeringsplan voor de A16 Rotterdam samen te stellen. Hoe gaat dat in z’n werk?
> Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van

Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.a16rotterdam.nl
www.rijkswaterstaat.nl

U kunt ook (gratis) bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002

Social media

Twitter
Facebook
LinkedIn