< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 mei 2015

Rijkswaterstaat werkt aan een betere doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de regio. Hiervoor verbreedt Rijkswaterstaat de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  

Wegwerkzaamheden A12 starten bij knooppunt Grijsoord

A12 tussen Ede en Grijsoord

Heijmans werkt in opdracht van Rijkswaterstaat bij knooppunt Grijsoord. Twee verbindingswegen worden hier verbreed alsook het aansluitende stuk A50 tussen verzorgingsplaats De Slenk en knooppunt Grijsoord. Lees verder

Reptielen langs de A12 verplaatst

De gladde slang langs de A12 bij Grijsoord

Voor de verbreding van de A12 op het traject Ede-Grijsoord moeten stukken natuur wijken. Dat heeft gevolgen voor de beschermde reptielen die in dit gebied leven. Daarom worden deze dieren verplaatst. Aan het woord is Jeroen van Delft van RAVON. Lees verder

Weginspecteur: ‘Bij werkzaamheden ben ik nog alerter’

Zo’n 260 weginspecteurs van Rijkswaterstaat zorgen dagelijks op het Rijkswegennet voor een veilige en vlotte doorstroming na een incident. Eén van die inspecteurs is Erwin de Jeu. Hij is regelmatig op de A12 te vinden en houdt de veiligheid rondom de werkzaamheden tussen Ede en knooppunt Grijsoord nauwlettend in de gaten. Lees verder

ROC-studenten maken wandelapp A12

A12VEG app

Rijkswaterstaat zocht de samenwerking met ROC A12 in Ede. Studenten ontwikkelden de Omgevingsapplicatie A12 VEG. Doel is aandacht te vestigen op de waarde van de omgeving rondom de verbrede A12 en hoe deze snelweg is ingepast. Lees verder

Gekapte bomen langs A12 worden in de omgeving herplant

Kappen van bomen langs de A12

Voor de wegverbreding van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord wordt circa 9 hectare aan bomen en struiken gekapt. Rijkswaterstaat wil dit in de omgeving compenseren en werkt hiervoor samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Geldersch Landschap & Kasteelen. Lees verder

Colofon

Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A12edegrijsoord en www.A12-veenendaal-ede-grijsoord.nl

Volg ons op twitter @RWSA12VEG

Met vragen kunt u terecht bij onze landelijke informatielijn: 0800-8002