< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

25 mei 2016

De nieuwsbrief over de verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord: project A12VEG.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Na succesvolle weekendafsluiting is derde rijstrook A12 Ede-Grijsoord richting Arnhem beschikbaar

Verkeerskundige Erik Verschoor van Rijkswaterstaat geeft een blik op de weg van A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord.
 
De werkzaamheden tijdens de weekendafsluiting zijn succesvol verlopen en dat betekent dat de weggebruiker sinds 23 mei tussen Ede en Grijsoord drie rijstroken beschikbaar heeft in de richting Arnhem. Lees meer...

Publieksevenement zaterdag 2 juli

De werkzaamheden aan project A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord verlopen voorspoedig. Heijmans legt in de komende weken de laatste hand aan de verbreding. Na de weekendafsluiting van 20-23 mei werden in de richting Arnhem al 3 rijstroken opengesteld. De rijstroken richting Utrecht worden – mits de werkzaamheden succesvol verlopen - na de weekendafsluiting van 17-20 juni beschikbaar gesteld voor de weggebruiker. Daarmee is de wegverbreding tussen Ede en Grijsoord geslaagd. Rijkswaterstaat markeert dit heugelijke moment van project A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord met een publieksevenement langs het tracé op zaterdag 2 juli. Lees meer...

Rijkswaterstaat en Heijmans aan het woord over de onderdoorgang onder de A12

Tegelijk met de realisatie van de verbreding A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord bouwt Rijkswaterstaat op verzoek en op kosten van de gemeente Ede een onderdoorgang onder de A12. Heijmans combineerde deze werkzaamheden in de weekendafsluiting van 20 t/m 23 mei met het vernieuwen van asfaltdeklagen en de sloop van het oude viaduct in de N224.  Hierdoor werd de hinder voor weggebruikers en omwonenden beperkt. Lees meer...

Dode hoekles op basisschool Ede

De uitvoering van het wegverbredingsproject A12 Ede Grijsoord zorgt voor het noodzakelijke  bouw- en vrachtverkeer in de bebouwde kom in Ede en Bennekom. Om scholieren te leren veilig aan het verkeer deel te nemen, heeft aannemer Heijmans afgelopen  februari op de Koningin Beatrixschool in Ede lessen gegeven over de zogenoemde ‘dode hoek’ van vrachtwagens.
Het lespakket van ‘Veilig op Weg’ leert kinderen in theorie en in de praktijk veilig om te gaan met grote voertuigen in het verkeer, zoals vrachtwagens. Door hen zelf achter het stuur van een vrachtwagen te laten zitten en klasgenoten door de spiegels in en uit de dodehoek te zien lopen, is geleerd hoe ze zich veilig moeten opstellen met hun fiets. Het ervaren is veel leerzamer dan alleen theorieles. ‘Blijf ruim rechts achter en altijd op minimaal 3 meter afstand van de vrachtwagen’: zo luiden de vuistregels van het lespakket. Lees meer...

Ecologen aan het woord over natuur bij project A12

Rijkswaterstaat verbreedt de A12 Ede-Grijsoord, een snelweg die dwars door het natuurgebied de Veluwe loopt. Naast het voorkomen van hinder voor weggebruikers en treinreizigers, werd natuur daarom een belangrijk speerpunt in het project. Om het natuurspeerpunt handen en voeten te geven daagde Rijkwaterstaat de potentiële aannemers in de aanbesteding uit om aantasting van de natuur te minimaliseren. Aannemer Heijmans kwam met een goed doordacht plan. Jan Willem Burgmans, teamleider ecologie bij Heijmans: ‘Wij wilden de weg veel beter integreren in het natuurgebied waarin hij ligt. Daarnaast richtten we ons tijdens de uitvoering op het vergroten van de overlevingskansen van reptielen die weggevangen moesten worden en op het verminderen van aantasting van leefgebied van allerlei soorten, door overrijden of verstoring door licht en geluid’. Lees meer...

Boscompensatie en Boomfeestdag; Rijkswaterstaat vertelt…

Voor veel Rijkswaterstaat projecten geldt een verplichting tot Boscompensatie. Zo ook voor project A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord. Aan projecten zoals deze werkt een team van omgevingsadviseurs. Een van deze adviseurs is Willem Jan de Wolf. Hij hield zich bij dit project bezig met de boscompensatie. Want voor elke boom die Rijkswaterstaat verwijdert, wordt er eentje terug geplant. Lees meer...

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Project A12VEG: verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord naar 2 x 3 rijstroken.

Meer weten?

Is u iets opgevallen of heeft u vragen, mailt u dan aan: RWSA12VEG@RWS.nl

U kunt ook gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)

Social Media

Volg ons op Twitter: @RWSA12VEG