< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 04, 26 september 2017

Inhoudsopgave

Geachte heer, mevrouw, 

Eerder dit jaar informeerden we u over de planning van het nieuwe peilbesluit IJsselmeergebied en het bijbehorende milieueffectonderzoek. Het ontwerp-peilbesluit ligt van 3 oktober tot en met 13 november 2017 ter inzage op 8 locaties rondom het IJsselmeer. In de maand oktober organiseren we tevens 5 informatieavonden waar u terecht kunt voor uw vragen. De data en locaties vindt u op:
www.rws.nl/peilbesluitijsselmeergebied

Voor meer informatie over de procedure, het indienen van een zienswijze en details van de informatieavonden kunt u alleen in de periode van 3 oktober t/m 13 november 2017 terecht op: www.platformparticipatie.nl/peilbesluitijsselmeergebied

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
ir. R.H. Smedes (Rijkswaterstaat Midden-Nederland).

Colofon

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

Hebt u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u zich aan- of aanmelden voor de nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar
nieuwpeilbesluit@rws.nl

Contact:
Roelof Smedes
roelof.smedes@rws.nl
06-53577565