< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

4 mei 2017

Inhoudsopgave

Geachte heer, mevrouw, 

In het najaar van 2016 informeerden wij u via een nieuwsbrief over de planning van het Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied en het bijbehorende milieueffectonderzoek. De planning is nu dat het ontwerp-peilbesluit na de zomer ter inzage wordt gelegd.

Afgelopen winter is met bestuurders van betrokken overheden en maatschappelijke organisaties  voor het eerst gesproken over het concept peilbesluit en het milieueffectonderzoek.

In dit overleg is afgesproken dat een aantal verwachte effecten van het peilbesluit en de mogelijkheden om die te beperken beter in beeld worden gebracht. Dit traject duurt langer dan verwacht. De terinzagelegging is daarom verschoven tot na de zomer.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ir. R.H. Smedes (Rijkswaterstaat Midden Nederland).

Colofon

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat Midden Nederland.

Hebt u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u zich aan- of aanmelden voor de nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar
nieuwpeilbesluit@rws.nl

Contact:
Roelof Smedes
roelof.smedes@rws.nl
06-53577565