< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 05, 28 november 2017

Inhoudsopgave


Geachte heer, mevrouw,

Hiermee laten we u weten hoe de planning van het nieuwe peilbesluit eruit ziet.

Het ontwerp-peilbesluit heeft van 3 oktober t/m 13 november 2017 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 71 zienswijzen ingediend. De beantwoording vindt de komende maanden plaats.

De minister stelt het nieuwe peilbesluit vast in de 1e helft van 2018. Het besluit ligt ter inzage en er is de mogelijkheid om gedurende 6 weken beroep in te stellen. Over deze procedure en exacte data ontvangt u begin 2018 bericht.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ir. R.H. Smedes (Rijkswaterstaat Midden-Nederland).
Colofon

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Hebt u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar nieuwpeilbesluit@rws.nl

Contact:

Roelof Smedes
roelof.smedes@rws.nl
06-53577565