< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

26 oktober 2016

In deze nieuwsbrief krijgt u meer informatie over het project 'Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied'. Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nieuw peilbesluit IJsselmeergebied begin 2017 ter inzage

Meisje op rotsen IJsselmeergebied

Het nieuwe peilbesluit IJsselmeergebied en het bijbehorende milieueffectrapport worden later ter inzage gelegd. Het ontwerp-peilbesluit komt, in plaats van november 2016, begin 2017 ter inzage te liggen. U heeft dan de mogelijkheid om het ontwerp-peilbesluit en het milieueffectrapport in te zien en eventueel een zienswijze in te dienen. Lees verder.

Peilbeheer IJsselmeergebied: samenwerken als basis

Bootje IJsselmeer

Zoet water beter verdelen in droge of juist natte perioden. Dat is wat Rijkswaterstaat samen met 9 waterschappen zo goed mogelijk wil regelen in het IJsselmeergebied. Dat staat of valt met een goede samenwerking tussen alle waterbeheerders. Lees verder.

Scholieren Technasium bezoeken Watermanagementcentrum Nederland

Scholieren Watermanagementcentrum Nederland

De leerlingen van het Technasium van het Helen Parkhurst- college in Almere kregen in september een opdracht van Eras Wijkhuizen, projectleider nieuw peilbesluit van Rijkswaterstaat: zoek creatieve oplossingen voor de nadelige effecten van het peilbesluit. Lees verder.

IJsselmeertop: kennisdelen en samenwerken in het IJsselmeergebied

IJsselmeertop bijeenkomst

Op 6 oktober jongstleden vond in Enkhuizen de IJsselmeertop plaats. Een bijeenkomst waarbij rond de 100 genodigden samenkwamen om te kijken naar ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Lees verder.

Colofon

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat, Midden Nederland.

Meer weten?

Meer achtergrondinformatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Contact:

Roelof Smedes
roelof.smedes@rws.nl
06-53577565