< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 november 2017

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

Update sloopwerkzaamheden komende tijd A9 Badhoevedorp

In deze e-mailnieuwsbrief leest u dat de aannemer op dit moment voornamelijk werkt aan het doortrekken van de S106 en het afvoeren van zand. Er wordt nu vooral aan de kant van knooppunt Badhoevedorp zand afgevoerd. Het zand wordt in vrachtwagens geladen en over de oude A9 via de S106 en de snelweg afgevoerd naar andere projecten, waaronder op Schiphol. Verder start de bomenkap op de taluds. En worden de vier onderdoorgangen vanaf begin 2018 gesloopt. De aannemer wil hier nog zo lang mogelijk gebruik van maken. De sloop van het viaduct over de hoofdvaart is uitgesteld. En tot slot een oproep om deel te nemen aan een ‘vinger-aan-de-pols’ overleg. 

Doortrekken van de S106

De S106 wordt doorgetrokken richting Lijnden. De geplande ingebruikname is vrijdag 24 november. Met het doortrekken van de S106 verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming rond de Schipholweg. Ook ontstaat een betere verbinding met Lijnden en Amsterdam.

Bomenkap op de taluds van start

Aannemer CBB werkt in westelijke richting. Het zand wordt afgegraven en daarbij blijven de geluidschermen zo lang mogelijk staan. Uiteindelijk moeten die natuurlijk ook verdwijnen. Tenslotte wordt ook het groen op het talud verwijderd. Dit gebeurt grotendeels pas in 2018. De bomen die (vlak) voor het talud – op straat – staan, blijven gewoon staan. Het groen op de taluds moet verwijderd worden om de taluds zelf te kunnen verwijderen. Uiteindelijk blijft er een vlakke strook over, die wordt ingezaaid met gras. 

Sloop van de viaducten

De viaducten zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van de verschillende wijken van Badhoevedorp. Die blijven dus zo lang mogelijk beschikbaar. Ook de aannemer heeft hier belang bij; het zand wordt namelijk via de oude A9 afgevoerd. De eerste onderdoorgang die de aannemer gaat slopen, is de Plesmanlaan. Dat gebeurt in maart of april 2018. Daarna wordt het volgende viaduct gesloopt; de onderdoorgang PA Verkuijllaan. Zo werkt aannemer CBB richting de Sloterweg en uiteindelijk de Kamerlingh Onneslaan. Per viaduct komt er een Plan van aanpak waarin staat hoe de sloop wordt aangepakt, het verkeer wordt omgeleid en het materiaal wordt afgevoerd. Deze aanpak wordt vooraf besproken met bewoners en bedrijven uit de directe omgeving. Voor elk te slopen viaduct is ook een sloopvergunning nodig. Als het viaduct weg is, wordt de weg weer opengesteld.

Sloop van het viaduct over de hoofdvaart uitgesteld

De aannemer sloopt het viaduct over de hoofdvaart (binnen het project bekend als ‘Kunstwerk 1’) niet dit najaar, maar begin 2018. Er zijn twee redenen voor uitstel: we focussen ons eerst op het doortrekken van de S106. Daarnaast zijn er andere werkzaamheden bezig op de Akerdijk. We zouden dan met de omleiding van verkeer in de problemen komen. Het moment waarop het viaduct wordt gesloopt, is niet cruciaal voor de overall-planning en heeft dus geen gevolgen voor de oplevering van het project. Zodra bekend is hoe de aannemer het viaduct gaat slopen, nodigen we u uit voor een bijeenkomst waarin we de werkwijze toelichten. 

Oproep: deelnemers gezocht voor ‘vinger aan de pols’-overleg

Rijkswaterstaat wil bij een groep van vijf tot tien bewoners polsen hoe het er ‘buiten’ aan toe gaat. We willen vooral horen hoe de bewoners van Badhoevedorp de werkzaamheden ervaren. Wat goed gaat en wat kan beter? We zoeken voor dit overleg deelnemers. Het overleg vindt één keer in de zes weken plaats in Badhoevedorp en duurt ongeveer twee uur. Aan het einde van 2018 zijn de werkzaamheden klaar en zal het overleg zich weer opheffen. Heeft u interesse? Meld u dan aan bij gerben.vanden.hurk@rws.nl.

Meer informatie?

Rijkswaterstaat communiceert op verschillende manieren. We voeren veel ‘keukentafelgesprekken’ en organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten in het dorpshuis.

Ook is er een tweewekelijks inloopuurtje in het dorpshuis. Op woensdagochtend (in de oneven weken) tussen 09.30 en 10.30 uur staan gemeente, Rijkswaterstaat en aannemer klaar om uw vragen te beantwoorden. Het eerstvolgende inloopuur is op 22 november.

Het project heeft ook een Facebookpagina: facebook.com/a9badhoevedorp. Hier vindt u actuele informatie, foto’s en discussies.

Ook de website www.rws.nl/a9badhoevedorp is een goede informatiebron en u kunt zich daar inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over het project die iedere maand verschijnt. 

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

U kunt ook gratis bellen met de landelijke informatielijn:
0800-8002
(07.00-20.00u ma t/vr en van 10.00-18.30u op za, zo en feestdagen)