< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 juli 2017

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

Onverwachte herrie en trillingen op woensdag 5 juli

Woensdagochtend 5 juli werd een deel van Badhoevedorp opgeschrikt door trillingen en lawaai vanaf de oude A9. Enkele uitvoerders van de aannemer waren bezig met het opbreken van de weg. Deze werkzaamheden zouden alleen buiten de bebouwde kom plaatsvinden. Desondanks gingen enkele bouwvakkers onverwacht toch binnen de bebouwde kom aan de slag. Omwonenden waren hier niet van op de hoogte. De trillingen waren goed voelbaar. De werkzaamheden zijn vervolgens direct gestaakt. Voor het opbreken van de weg wordt een andere werkmethode gekozen. De harde ondergrond (de laag onder het asfalt) wordt op een andere manier verwijderd, om de hinder door trillingen tot een minimum te beperken.

Overzicht werkzaamheden tot 'de bouwvak' (24 juli)

Aannemerscombinatie BadhoeverBogen (CBB) is inmiddels gestart met sloopwerkzaamheden. Die werkzaamheden vinden voorlopig nog grotendeels buiten de bebouwde kom plaats, aan de westkant (‘Haarlem-kant’) en oostkant (‘Aalsmeer-kant’). Tot aan de bouwvak (vanaf maandag 24 juli) zal de aannemer nog flink doorwerken.  Lees meer >

Informatiebijeenkomst 12 september

Op 12 september organiseert Rijkswaterstaat samen met gemeente Haarlemmermeer een informatiebijeenkomst. Rijkswaterstaat informeert u over de werkzaamheden in de tweede helft van dit jaar. De gemeente gaat in op de herinrichting van de grond die straks vrijkomt. Meer informatie volgt nog in de volgende nieuwsbrief.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

U kunt ook gratis bellen met de landelijke informatielijn:
0800-8002
(07.00-20.00u ma t/vr en van 10.00-18.30u op za, zo en feestdagen)