< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 1, 12 februari 2016

Het Platform Eer en Vrijheid is een landelijk platform voor alle Nederlandse instellingen, organisaties, stichtingen en instituten die zich dagelijks bezig houden met thema's als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld.
 
 

Inhoudsopgave

Het Platform Eer en Vrijheid in 2016

Landelijke bijeenkomsten

Ook in 2016 organiseert het Platform Eer en Vrijheid twee landelijke bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 12 mei. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Ideeën over belangrijke thema's die besproken moeten worden of heeft u onlangs een interessante workshop gevolgd? Laat het ons hier weten.

Nieuwsbrief

Het Platform Eer en Vrijheid gaat vier maal per jaar een nieuwsbrief uitbrengen. In deze nieuwsbrieven stellen wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van eergerelateerd geweld, verborgen vrouwen, homoseksualiteit, achterlating, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap.
Heeft u deze nieuwsbrief ontvangen van een collega? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Website Platform Eer en Vrijheid

Naema Tahir - De Bruid

Op de website van het Platform Eer en Vrijheid zijn hoofdstukken van het boek 'De Bruid' van Naema Tahir te lezen. Zij heeft deze aangeboden aan het platform, omdat de thematiek nog altijd actueel is. 
Lees hier de eerste twee delen van het boek. De komende maanden zullen meer delen van het boek geplaatst worden. 

Sociale kaart

Op de website staat een sociale kaart waarop alle organisaties te vinden zijn die zich aangesloten hebben bij het Platform Eer en Vrijheid. Hier kunt u de organisatie vinden die u kan helpen met die ene specifieke vraag of kunnen samenwerkingen worden opgezet met organisaties binnen en buiten uw regio. Wilt u ook op deze sociale kaart? Wij ontvangen graag uw gegevens.

Nieuws

Onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland
In Nederland komen naar schatting jaarlijks 250 huwelijken met minderjarigen voor. Exacte cijfers zijn lastig te geven, omdat deze huwelijken vaak in gesloten huwelijken voltrokken worden. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en Verwey-Jonker in opdracht van minister Asscher. 

Voortgangsrapportage 'Geweld in afhankelijkheidsrelaties'
De zevende voortgangsrapportage betreft zowel geweld in huiselijke kring als geweld in professionele setting en omvat alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

Wet tegengaan huwelijksdwang
Het is u vast niet ontgaan: op 5 december 2015 is ingestemd met de Wet 'Tegengaan huwelijksdwang'. De wet bepaalt dat in het buitenland gesloten huwelijken tussen minderjarigen, in Nederland niet langer erkend worden. Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) gaf antwoord op de acht meest gestelde vragen.

Verenigde Naties | Internationale dag voor eliminatie van geweld tegen vrouwen 
De verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot internationale dag voor eliminatie van geweld tegen vrouwen. 

Nieuws uit het veld

Moviera | De andere kant van het verhaal
Door middel van de campagne 'De andere kant van het verhaal' belicht Moviera de verschillende kanten van huiselijk- en eergerelateerd geweld. Hiermee wordt aangetoond hoe complex situaties kunnen zijn. 

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) | Brochure 'Juridisch kader huwelijksdwang en achterlating'
Het LKHA heeft in opdracht van het ministerie van SZW een brochure ontwikkeld met als doel inzicht te geven in het juridisch kader bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. 

Agenda

18 februari
SaHa Communicatie | Cultuursensitieve communicatie & hulpverlening aan migrantengezinnen
Meer informatie

18 februari
Publinc. | Netwerkbijeenkomst hulpverlening bijzondere doelgroepen
Meer informatie

24 maart
Movisie | Training vrijwilligersorganisaties over biculturele LHBT's
Meer informatie

12 mei
Platform Eer en Vrijheid | Landelijke Bijeenkomst

Tot en met 31 maart 2016
Femmes for Freedom | Trainingen 'Huwelijkse onvrijheid voor vrijwilligers"
Meer informatie

Tot en met 10 november 2016
Vocas Trainingen | Basistraining signaleren eergerelateerd geweld
Meer informatie

Tot en met 10 november 2016
Vocas Trainingen | Verdiepingstraining eergerelateerd geweld
Meer informatie

Tot en met 31 december 2016
Theater aan Z | Gaia, een moeder
Meer informatie

Tot en met juli 2017
Fier | Landelijk trainingsaanbod onderwijsinstellingen: huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld
Meer informatie 

Organiseert u zelf een bijeenkomst, cursus of debat dat past bij de thematiek van het Platform Eer en Vrijheid? We nemen u graag op in de agenda. Deel hier uw activiteit met het netwerk.

Colofon

Het Platform Eer en Vrijheid is een initiatief van het ministerie van SZW

Diversion - Bureau voor maatschappelijke innovatie

www.diversion.nl
info@diversion.nl
020-5787997

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deel uitmaakt van het netwerk van het Platform Eer en Vrijheid