< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

6 oktober 2016

Het Platform Eer en Vrijheid is een landelijk platform voor alle Nederlandse instellingen, organisaties, stichtingen en instituten die zich dagelijks bezig houden met thema's als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld.

Inhoudsopgave

SAVE THE DATE: Landelijke bijeenkomst op 8 december 2016

Op donderdag 8 december 2016 vindt de volgende landelijke bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid plaats in Utrecht. De bijeenkomst is gratis te bezoeken en staat in het teken van kennisdeling, perspectief verbreding en ontmoeting. Het inhoudelijke programma van de dag wordt momenteel vormgegeven. Heeft u ideeën over thema's die besproken moeten worden tijdens deze dag of heeft u onlangs een interessante workshop gevolgd? Laat het ons hier weten!

Nieuws

Kamervragen over huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap
Afgelopen maand was er ook in de Tweede Kamer aandacht voor huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Naar aanleiding van het artikel 'Vrouw in het nadeel bij religieuze scheiding' stelde kamerlid Bergkamp vragen over het aantal gevallen van huwelijkse gevangenschap in Nederland en de mogelijke interventies om dit aan te pakken aan minister Lodewijk Asscher. 

10 tips om in gesprek te gaan over huwelijksdwang
Het bespreken van (een vermoeden van) huwelijksdwang, wordt door hulpverleners als lastig ervaren. Om deze hulpverleners handvatten te geven, heeft het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) 10 tips ontwikkeld op in gesprek te gaan over huwelijksdwang. 

Zelforganisaties als volwaardige partners bij preventie van huiselijk geweld
Bij de aanpak van huiselijk geweld, is preventie essentieel. De gemeente Amsterdam doet dit door zelforganisaties volwaardig partner te maken en zo samen huiselijk geweld in de stad aan te pakken. 

Hoe moet ik handelen wanneer ik een zaak tegenkom waar eer een grote rol speelt?
Movisie heeft een artikel gepubliceerd waarin professionals en vrijwilligers tips krijgen, hoe zij mannen en vrouwen kunnen helpen wanneer zij in een situatie zitten waarin eer een grote rol speelt. Het artikel geeft informatie en aanbevelingen over rechtvaardige wetgeving, de juiste bescherming en passende hulp. 

Wat gebeurt er wanneer iemand wordt achtergelaten in het buitenland?
Elk jaar worden naar schatting honderden Nederlandse meisjes, jongens, mannen en vrouwen gedwongen achtergelaten in het buitenland. Diny Flierman van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating vertelt welke procedure wordt opgestart om mensen weer terug te krijgen in Nederland. 

Subsidie mogelijkheden bij de Europese Commissie
Onder het Justice Programme, the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme en the Consumer Programme wordt er geld ter beschikking gesteld voor initiatieven die zich inzetten voor het creëren van bewustzijn rondom geweld tegen vrouwen. Heb jij een idee voor een educatieve activiteit die gericht is op de preventie en strijd tegen geweld tegen vrouwen? De aanvragen moeten voor 27 oktober ingediend zijn via de website van de Europese Commissie. 

Jaarverslag Kompaan en de Bocht

De Brabantse opvang- en hulpverleningsorganisatie Kompaan en De Bocht heeft op haar website het jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het jaarverslag van 2015 laat zien hoe de organisatie vorig jaar heeft gewerkt aan veiligheid en bescherming, het doorbreken van onveilige en ongezonde patronen en het vergroten van een zelfredzame toekomst.

Factsheet huwelijkse gevangenschap in Nederland
Maastricht University heeft, in samenwerking met Atria, onderzoek gedaan naar huwelijkse gevangenschap in Nederland. Uit dit onderzoek is een factsheet voortgekomen die de problematiek uiteenzet.

Agenda

14 oktober 2016
Midden Oosten Perspectief | Meerdaagse trainingen Eergerelateerd geweld
Meer informatie

26 oktober 2016
Stichting Hindustani | Seksuele Diversiteit
Meer informatie

Tot en met 10 november 2016
Vocas Trainingen | Basistraining signaleren van eergerelateerd geweld
Meer informatie

Tot en met 10 november 2016
Vocas Trainingen | Verdiepingstraining Eergerelateerd Geweld
Meer informatie

27 november 2016
Stichting Hindustani | 10 jaar seksuele diversiteit
Meer informatie

8 december 2016

Platform Eer en Vrijheid | Landelijke netwerkbijeenkomst
Meer informatie

Tot en met 30 december 2016
Zina Platform | Voorstelling: Niet meer zonder jou
Meer informatie

Tot en met 31 december 2016
Theater aan Z | Voorstelling: Gaia, een moeder
Meer informatie

9 februari 2017
Euregionaal Congresbureau | Hulpverlening en ondersteuning voor LHBT's
Meer informatie

Tot en met 16 juni 2017
Femmes for Freedom | Trainingen en voorlichtingen voor vrijwilligers, professionals en jongeren
Meer informatie

Tot en met 1 juli 2017
Fier | Landelijk trainingsaanbod onderwijsinstellingen: huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld
Meer informatie

Colofon

Het Platform Eer en Vrijheid is een initiatief van het ministerie van SZW

Diversion - Bureau voor maatschappelijke innovatie

www.diversion.nl
info@diversion.nl
020-5787997

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deel uitmaakt van het netwerk van het Platform Eer en Vrijheid