< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

22 maart 2016

 

Save the date

Landelijke bijeenkomst platform eer en vrijheid

Het Platform Eer en Vrijheid organiseert op 12 mei 2016 de volgende landelijke platformbijeenkomst. Op deze bijeenkomst komen alle verschillende partijen bij elkaar die zich inzetten op het gebied van tegengaan van huwelijksdwang,  achterlating en eergerelateerd geweld. Deelnemers, waaronder hulpinstellingen, zelforganisaties, lokale overheden, onderwijs en jongerenorganisaties (en nog vele meer),  delen kennis en expertise en agenderen belangrijke issues. Het exacte programma wordt de komende maanden bekend gemaakt. Noteert u vast deze datum in uw agenda’s.

Mocht u meer informatie wensen, of een idee hebben voor een inhoudelijke bijdrage, neemt u dan contact op met het Platform via platform.eer.en.vrijheid@gmail.com en 020-3059276.

 

 

Inhoudsopgave

Colofon