< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 2, 18 april 2016

Het Platform Eer en Vrijheid is een landelijk platform voor alle Nederlandse instellingen, organisaties, stichtingen en instituten die zich dagelijks bezig houden met thema's als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld.

Inhoudsopgave

Activiteiten van het Platform Eer en Vrijheid

Aanmelden Landelijke Bijeenkomst op 12 mei

Op 12 mei vindt de volgende landelijke bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid plaats. De dag staat in het teken van ontmoeting, uitwisseling en perspectief verbreding. Naast een plenair programma bieden we een aantal diverse workshops aan die insprireren of juist de diepte in gaan. 
Lees hier meer over het programma van deze dag en meld u aan!

Ontbijtsessie 10 maart

Op 10 maart j.l. heeft de voorbereidingssessie voor de komende landelijke bijeenkomst plaatsgevonden. In Den Bosch kwamen 25 professionals samen die vanuit verschillende expertises bezig zijn met thema's als achterlating, verborgen vrouwen en gedwongen huwelijken. De knelpunten, succesverhalen en aanbevelingen van deze bijeenkomst hebben de basis gevormd voor het programma van de landelijke bijeenkomst op 12 mei.
Lees hier het verslag over deze bijeenkomst.   

Nieuws

Kamerbrief Huwelijks- en gezinsmigratie
Op 4 april heeft minister Lodewijk Asscher de Tweede Kamer geinformeerd over de uitvoering van het Actieplan Zelfbeschikking. Lees hier wat de stand van zaken is. 

Kamerbrief Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Op 31 maart heeft staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Tweede Kamer geinformeerd over de aanscherpingen binnen de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij vermoedens van eergerelateerd geweld worden professionals ook geacht deze meldcode te gebruiken. Lees hier wat de veranderingen inhouden en hier welke aanvullingen gelden voor zaken waarin eer een rol speelt. 

Rondetafelgesprek Huwelijksdwang en Verborgen Vrouwen
Binnen de vaste commissie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 februari een rondetafelgesprek Huwelijkswang en Verborgen Vrouwen plaatsgevonden. Ook vanuit het netwerk van het Platform Eer en Vrijheid waren een aantal sprekers aanwezig. Lees hier hun position papers. 

Nieuws uit het veld

Kickoff campagne ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Praten over je keuzes
Je eigen keuzes maken: voor de één heel logisch, voor de ander kan dit lastig zijn. Om mannen en vrouwen die een keuze willen maken die voor hun omgeving als verkeerd kan worden geinterpreteerd tegemoet te komen, is de campagne 'Praten over jouw keuzes' gelanceerd. Op de website zijn onder andere verhalen van anderen te vinden die deze keuzes al hebben gemaakt én hierover in gesprek zijn gegaan met hun omgeving. 

Agenda

12 mei
Platform Eer en Vrijheid | Landelijke Bijeenkomst
Meer informatie

Tot en met 10 november 2016
Vocas Trainingen | Basistraining signaleren eergerelateerd geweld
Meer informatie

Tot en met 10 november 2016
Vocas Trainingen | Verdiepingstraining eergerelateerd geweld
Meer informatie

Tot en met 31 december 2016
Theater aan Z | Gaia, een moeder
Meer informatie

Tot en met juli 2017
Fier | Landelijk trainingsaanbod onderwijsinstellingen: huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld
Meer informatie 

Organiseert u zelf een bijeenkomst, cursus of debat dat past bij de thematiek van het Platform Eer en Vrijheid? We nemen u graag op in de agenda. Deel hier uw activiteit met het netwerk.

Colofon

Het Platform Eer en Vrijheid is een initiatief van het ministerie van SZW

Diversion - Bureau voor maatschappelijke innovatie

www.diversion.nl
info@diversion.nl
020-5787997

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deel uitmaakt van het netwerk van het Platform Eer en Vrijheid