< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 mei 2017

Op donderdag 18 mei 2017 vindt de volgende landelijke bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid plaats. Nog niet aangemeld? Wij ontvangen je aanmelding graag voor dinsdag 16 mei.

Inhoudsopgave

Programma
10:00 - 10:30      Inloop en registratie
10:30 - 12:15      Plenair programma met onder andere Anja Meulenbelt
12:15 - 13:00      Lunch 
13:00 - 14:15      Workshop 1
14:15 - 14:30      Pauze
14:30 - 15:45      Workshop 2
15:45 - 17:30      Afsluiting en borrel

Aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen naar platform.eer.en.vrijheid@gmail.com. Wij ontvangen graag je voor- en achternaam, organisatie, telefoonnummer en de voorkeur voor de 2 workshoprondes. Let op: beantwoord deze e-mail niet direct; wij ontvangen deze e-mails niet.

Workshops


1. Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) | Kennismaken met het COA | Alle niveaus

Bent u benieuwd naar hoe het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zich bij de opvang en begeleiding van asielzoekers inzet om signalen rond huiselijk geweld en kindermishandeling op de juiste plek te krijgen? In deze interactieve en informatieve workshop neemt een beleidsadviseur van het COA u onder andere mee in hoe invulling is gegeven aan de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en wordt u uitgenodigd om mee te denken over dilemma’s uit de dagelijkse werkpraktijk.

2. Centrum Nationale Kinderontvoering & ervaringsdeskundige | Casusbespreking | Alle niveaus
Jeannete is door haar ouders op jonge leeftijd achtergelaten in Egypte waar ze gedwongen wordt te trouwen met een oudere man. Ze weet te vluchten naar Nederland met haar kinderen, maar keert toch weer terug naar Egypte vanwege de vermeende slechte gezondheid van de vader van de kinderen. Onder begeleiding van een advocate zal er gekeken worden naar de hulpverlening omtrent deze zaak en hoe we dit in de toekomst anders kunnen doen.

3. Me & Society | Confrontatietheater Kiezpijn | Alle niveaus
‘Kiezpijn’ is een interactieve theatervoorstelling om huwelijksdwang, weerbaarheid en keuzevrijheid binnen relaties onder jongeren aan te kaarten. Naar aanleiding van de voorstelling vindt er een gesprek plaats over deze thema's onder leiding van een ervaren gespreksleider.

4. TrainersHuiselijkGeweld.nl | Handelen en signaleren: werken met de meldcode | Beginners
Binnen deze praktische workshop gaat Nathalie Sie in op het signaleren en handelen voor professionals aan de hand van de meldcode bij signalen van eergerelateerd geweld. Het is daarbij van belang om te weten wat het verschil is tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld en bij welke signalen er wordt gehandeld volgens de stappen van de meldcode. Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan dilemma’s bij het signaleren en handelen van complexe casussen eergerelateerd geweld.

5. Werkgroep Zelfbeschikking en Verblijfsrecht | Informatie en interactieve workshop over o.a. zelfbeschikkingsrecht | Verdieping 

Deze workshop gaat in op de invloed van juridische verblijfsafhankelijkheid op het zelfbeschikkingsrecht en de mensenrechten van vrouwen. De impact van het afhankelijk verblijfsrecht voor vrouwen is groot en versterkt machtsongelijkheid en afhankelijke relaties. Het is een workshop die zowel informatief als interactief is. 

De Werkgroep Zelfbeschikking en Verblijfsrecht bestaat onder meer uit Stichting Kezban, SONPPCAN, Landelijke Werkgroep Mudawwana, Betty de Hart en Petra Snelders, jarenlang actief op het gebied van zelfstandig verblijfsrecht.

Locatie

Zaalverhuur7, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

De bijeenkomst vindt plaats bij Zaalverhuur7, een inspirerende vergaderlocatie in Utrecht Centrum. Dit 19e Eeuwse kerkgebouw stond eerder 6 dagen per week leeg. Zonde. “Wij zagen onze kans om deze schaarse vierkante meters in Utrecht Centrum beter te benutten op een verrassende manier. Geen kille uitstraling, maar juist huiselijk en vriendelijk." Daarnaast wordt met 10% van de winst een weeshuis in Haïti gesteund en anderen in nood.

Wij kijken er naar uit om je op 18 mei te ontmoeten!

Hartelijke groeten,

Leila Ajiou en Norah van Leest

Colofon

Het Platform Eer en Vrijheid is een initiatief van het ministerie van SZW

Diversion - Bureau voor maatschappelijke innovatie www.diversion.nl info@diversion.nl

020-5787997

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deel uitmaakt van het netwerk van het Platform Eer en Vrijheid