< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 november 2016

Inhoudsopgave

Platform Eer en Vrijheid

Platform Eer en Vrijheid is een landelijk platform voor alle partijen die zich bezig houden met thema's als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap en verborgen vrouwen. Het is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens de bijeenkomst komen 150 professionals samen (o.a. vanuit politie, justitie, hulpinstellingen, zelforganisaties, lokale overheden en onderwijs), die op verschillende manieren bezig zijn met de thematiek van het Platform. Op donderdag 8 december vindt de volgende landelijke bijeenkomst plaats. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting, uitwisseling en perspectief verbreding.
 

Wij nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst. 

Aanmelden

Via deze link kunt u ons dagprogramma raadplegen en uzelf inschrijven voor de workshops. Deelname aan onze landelijke bijeenkomst is gratis.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over het Platform Eer en Vrijheid of het programma op 8 december, dan horen we dat graag. Wij zijn bereikbaar via platform.eer.en.vrijheid@gmail.com en 020-3059283.

Wij hopen u te ontmoeten op donderdag 8 december!

Colofon

Het Platform Eer en Vrijheid is een initiatief van het ministerie van SZW

Diversion - Bureau voor maatschappelijke innovatie

www.diversion.nl
info@diversion.nl
020-5787997

U ontvangt deze uitnodiging omdat u deel uitmaakt van het netwerk van het Platform Eer en Vrijheid