< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 april 2017

Op donderdag 18 mei 2017 vindt de volgende landelijke bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid plaats.

Inhoudsopgave

Programma
10:00 - 10:30      Inloop en registratie
10:30 - 12:15      Plenair programma met onder andere Anja Meulenbelt
12:15 - 13:00      Lunch 
13:00 - 14:15      Workshop 1
14:15 - 14:30      Pauze
14:30 - 15:45      Workshop 2
15:45 - 17:30      Afsluiting en borrel

Aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen naar platform.eer.en.vrijheid@gmail.com. Wij ontvangen graag je voor- en achternaam, organisatie, telefoonnummer en de voorkeur voor de 2 workshoprondes. Let op: beantwoord deze e-mail niet direct; wij ontvangen deze e-mails niet.

Workshops

1. Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) | Kennismaken met het COA | Alle niveaus
Werk je in de praktijk al samen met het COA of bent u benieuwd naar de organisatie? Maak kennis met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Medewerkers zullen ingaan op de werkwijze van het COA en er is speciale aandacht voor eergerelateerde thema's. 

2. Centrum Nationale Kinderontvoering & ervaringsdeskundige | Casusbespreking | Alle niveaus
Jeannete is door haar ouders op jonge leeftijd achtergelaten in Egypte waar ze gedwongen wordt te trouwen met een oudere man. Ze weet te vluchten naar Nederland met haar kinderen, maar keert toch weer terug naar Egypte vanwege de vermeende slechte gezondheid van de vader van de kinderen. Onder begeleiding van een advocate zal er gekeken worden naar de hulpverlening omtrent deze zaak en hoe we dit in de toekomst anders kunnen doen.

3. Me & Society | Confrontatietheater Kiezpijn | Alle niveaus
‘Kiezpijn’ is een interactieve theatervoorstelling om huwelijksdwang, weerbaarheid en keuzevrijheid binnen relaties onder jongeren aan te kaarten. Naar aanleiding van de voorstelling vindt er een gesprek plaats over deze thema's onder leiding van een ervaren gespreksleider.

4. TrainersHuiselijkGeweld.nl | Handelen en signaleren: werken met de meldcode | Beginners
Binnen deze praktische workshop gaat Nathalie Sie in op het signaleren en handelen voor professionals aan de hand van de meldcode bij signalen van eergerelateerd geweld. Het is daarbij van belang om te weten wat het verschil is tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld en bij welke signalen er wordt gehandeld volgens de stappen van de meldcode. Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan dilemma’s bij het signaleren en handelen van complexe casussen eergerelateerd geweld.

5. Werkgroep Zelfbeschikking en Verblijfsrecht | Informatie en interactieve workshop over o.a. zelfbeschikkingsrecht | Verdieping 
Deze workshop gaat in op de invloed van juridische verblijfsafhankelijkheid op het zelfbeschikkingsrecht en de mensenrechten van vrouwen. Het is een workshop die zowel informatief als interactief is.  

De Werkgroep Zelfbeschikking en Verblijfsrecht bestaat onder meer uit Stichting Kezban, SONPPCAN, Landelijke Werkgroep Mudawwana en deskundige Petra Snelders.

Locatie
Zaalverhuur7, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

De bijeenkomst vindt plaats bij Zaalverhuur7, een inspirerende vergaderlocatie in Utrecht Centrum. Dit 19e Eeuwse kerkgebouw stond eerder 6 dagen per week leeg. Zonde. “Wij zagen onze kans om deze schaarse vierkante meters in Utrecht Centrum beter te benutten op een verrassende manier. Geen kille uitstraling, maar juist huiselijk en vriendelijk." Daarnaast wordt met 10% van de winst een weeshuis in Haïti gesteund en anderen in nood. (lees meer). Klik hier voor een routebeschrijving.


We kijken er naar uit je te ontmoeten op donderdag 18 mei!

Hartelijke groeten,

Leila Ajiou & Norah van Leest

Colofon

Het Platform Eer en Vrijheid is een initiatief van het ministerie van SZW

Diversion - Bureau voor maatschappelijke innovatie www.diversion.nl info@diversion.nl

020-5787997

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deel uitmaakt van het netwerk van het Platform Eer en Vrijheid