< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 juni 2016

Op 12 mei heeft de eerste landelijke bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid van 2016 plaatsgevonden. In Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht kwamen 120 professionals en vrijwilligers samen die zich dagelijks bezig houden met thema’s als eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating en verborgen vrouwen. Onder de deelnemers waren onder andere Veilig Thuis, advocaten, vrouwencentra, gemeenten, COA en de politie.
 

Inhoudsopgave

Doel van de dag was het samenbrengen van de vele professionals en vrijwilligers die dagelijks bezig zijn met de aanpak van verschillende vormen van eergerelateerd geweld. Er is een groot verschil in aanpak door deze organisaties, waardoor de landelijke bijeenkomst zorgt voor een moment waarop met elkaar gesproken kan worden en nieuwe samenwerkingen opgezet kunnen worden. Aangezien het Platform Eer en Vrijheid in het teken staat van ontmoeten, kennisdelen en perspectief verbreden is er voor gekozen een netwerkmarkt te organiseren. Op de netwerkmarkt hebben diverse organisaties zich gepresenteerd, informatie gegeven over lopende campagnes en over methodieken en trajecten. Daarnaast zijn de aanwezigen direct in contact gekomen met deze organisaties. De deelnemers van de netwerkmarkt zijn werkzaam binnen verschillende regio’s en houden zich op verschillende manieren bezig met de aanpak van eergerelateerd geweld. Kompaan en de Bocht, Fier Fryslan, Stichting Hindustani, Ministerie van SZW, Landelijke Werkgroep Mudawwannah, Internationaal Vrouwencentrum Den HelderLandelijk Knoopunt Huwelijksdwang en Achterlating en Emancipatie Expertisecentrum Feniks waren op de markt aanwezig.
 
De plenaire sessie stond in het teken van het delen van methodieken en instrumenten die voor alle aanwezigen inzetbaar zijn. Vaste dagvoorzitter Naima Azough was blij te merken dat het Platform Eer en Vrijheid steeds verder verdiept wordt. Dit is te zien aan de diversiteit aan thema’s die binnen de workshops aangeboden worden. Zo is er, naast thema’s die vaker besproken worden binnen Platform bijeenkomsten zoals huwelijksdwang en achterlating, ook aandacht voor de opvang van vluchtelingen die in huiselijk geweld situaties, seksualiteit & weerbaarheid en kinderontvoering. Daarnaast is de diversiteit aan deelnemers opvallend. Dit zijn niet alleen professionals van bekende instanties, maar ook ervaringsdeskundigen en zelforganisaties. Dit zorgt er voor dat er tijdens de bijeenkomsten niet over, maar met de doelgroep wordt gepraat. Via via wordt het netwerk steeds groter. Norah van Leest, vanuit Diversion projectleider van het Platform Eer en Vrijheid, gaf aan dat er steeds weer nieuwe deelnemers worden bereikt en dat dat zeker te danken is aan het feit dat er landelijk over het Platform Eer en Vrijheid wordt gesproken.
 
Situaties waarin eer een grote rol speelt, hebben vaak te maken met het feit dat jongeren hun eigen keuzes willen maken. Het maken van je eigen keuzes en hier over in gesprek gaan, staan centraal in de campagne die Daniëlle Kretz, programmacoördinator bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, presenteerde. De nieuwe campagne ‘Praten over jouw keuzes’ geeft jongeren handvatten om het gesprek aan te gaan met hun omgeving om hun eigen keuze te kunnen maken. Dit kan gaan om de keuze om wel of niet op kamers te gaan, wel of niet te trouwen of om het volgen van een studie. Daarnaast biedt het inspiratie door het delen van verhalen van jongeren die deze stap al hebben gezet. Inspireren is ook het doel van de campagne ‘Niet meer zonder jou’ van het Zina Platform. Kim Zonneveld en Seval Okyay van het Zina Platform legden op een creatieve manier uit hoe moeilijk het blijft om de discussie over zelfbeschikking binnen gesloten gemeenschappen aan te gaan en welke weerstand het kan op roepen.
De plenaire opening werd afgesloten met een bijdrage van de Federatie Opvang en de Fischer Groep. Liesbeth van Bemmel en Else Weijsenfeld zetten in het kort de hoofdlijnen van het (inter)nationaal wettelijk kader voor de opvang van vrouwen zonder status uiteen en lichtten toe welke veranderingen er aan zitten te komen. Dit is, doordat het werkveld voor verschillende professionals en vrijwilligers door de komst van vluchtelingen verandert, waardevolle kennis om de komende tijd mee aan de slag te gaan.
 
Wilt u teruglezen wat er concreet is besproken in de plenaire sessie of wilt u de inhoud van de negen workshops bekijken? Alle presentaties zijn beschikbaar op onze website. Op de website zijn tevens de foto’s te bekijken die tijdens deze dag gemaakt zijn door David Hup.
 
Namens het Platform Eer en Vrijheid willen wij de aanwezigen en de kennispartners nogmaals bedanken voor hun bijdrage en inzet. Op donderdag 8 december vindt de volgende landelijke bijeenkomst plaats. Heeft u ideeën voor workshops, sprekers of thema’s die deze keer niet aan bod zijn gekomen? We horen het graag via dit formulier. Ook zijn wij bereikbaar via  020-3059283 en platform.eer.en.vrijheid@gmail.com

Colofon

Het Platform Eer en Vrijheid is een initiatief van het ministerie van SZW

Diversion - Bureau voor maatschappelijke innovatie

www.diversion.nl
info@diversion.nl
020-5787997

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deel uitmaakt van het netwerk van het Platform Eer en Vrijheid