< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 maart 2018

Kennisplatform Integratie & Samenleving gaat Platform Eer en Vrijheid

coördineren

Platform Eer en Vrijheid naar Kennisplatform Integratie & Samenleving

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) gaat vanaf nu het Platform Eer en Vrijheid coördineren. KIS heeft flink wat deskundigheid rond zelfbeschikking opgebouwd, op basis van ervaring in onderzoek, advies en trainingen. En beschikt over goed toegankelijke informatie en een groot netwerk over dit thema. De overdracht naar KIS is in goed overleg met Diversion gegaan. Diversion heeft de afgelopen jaren de bijeenkomsten van het Platform georganiseerd. Naima Azough blijft de voorzitter van de bijeenkomsten.
Wij bedanken Norah van Leest en haar collega’s bij Diversion hartelijk voor hun enthousiasme, inzet en deskundigheid die de bijeenkomsten tot een succes maakten.
Namens KIS: Hilde Bakker, Siham El Moussaoui, Eliane Smits van Waesberghe, Lisa Wilderink

Enquête: welke ideeën en wensen heb jij voor de bijeenkomsten?

We blijven het programma van de bijeenkomsten graag afstemmen met jullie. Alle Platformleden kunnen nu hun ideeën en wensen doorgeven. We kunnen niet iedereen spreken, dus vul dus de enquête in (zie link hieronder). Dat kost maar een paar minuten.
De antwoorden zijn anoniem en niet te herleiden naar personen. Je mag je naam en mailadres invullen, maar dit hoeft niet. Mocht je problemen hebben bij het invullen van deze enquête, neem dan contact op met Lisa Wilderink, mail: LWilderink@verwey-jonker.nl, tel: 030 2303 210.
Klik hier om naar de enquête te gaan.

KIS-Nieuwsbrief

Kennisplatform Integratie & Samenleving verstuurt iedere maand een gratis nieuwsbrief. Daarin staat elke keer volop actuele informatie over diversiteit en integratie. Ook onderwerpen over zelfbeschikking komen regelmatig aan bod. Als lid van het Platform ontvangt u vanaf volgende maand automatisch deze nieuwsbrief. 

Online module over zelfbeschikking

KIS heeft een nieuwe online module ontwikkeld over zelfbeschikking. Deze is speciaal ingericht voor voorlichters die taboes bespreekbaar willen maken in hun eigen gemeenschap. We willen hen ondersteunen bij het geven van voorlichting en het begeleiden van de dialoog in de gemeenschap. In de online cursus vind je informatie over werkvormen en over taboes zoals huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Klik hier om naar de online module te gaan.

Alliantie Verandering van Binnenuit

De acceptatie van gendergelijkheid, de gelijkheid van homo- en biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) en de sociale veiligheid van vrouwen en LHBTI’s in migranten- en vluchtelingengemeenschappen verbeteren.
Dat zijn belangrijke doelen van de Alliantie Verandering van Binnenuit die onlangs is gestart. De alliantie, gefinancierd door het ministerie van OCW, is een samenwerking tussen verschillende migrantenorganisaties en Movisie. De activiteiten van de alliantie – voorlichting en deskundigheidsbevordering richten zich op autochtone gemeenschappen, sociale professionals en de migrantengemeenschappen zelf.
Zie ook: https://www.zorgwelzijn.nl/er-gaat-nog-veel-fout-hulpverlening-aan-meisjes-en-vrouwen/

Colofon