< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

17 januari 2017

Het Platform Eer en Vrijheid is een landelijk platform voor alle Nederlandse instellingen, organisaties, stichtingen en instituten die zich dagelijks bezig houden met thema's als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld.

Inhoudsopgave

Terugblik: Landelijke bijeenkomst op 8 december 2016

Op donderdag 8 december heeft de laatste landelijke bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid van 2016 plaatsgevonden. 130 vrijwilligers en professionals kwamen samen bij The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht om in gesprek te gaan over thema's als huwelijksdwang, verborgen vrouwen en achterlating en verschillende workshops te volgen.
Op de website van het Platform Eer en Vrijheid vindt u een uitgebreid verslag van deze dag. Tevens kunt u daar de presentaties van de workshops teruglezen.

Wilt u bij de volgende bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid (weer) aanwezig zijn? Noteer donderdag 12 mei vast in uw agenda en houd de nieuwsbrief en website in de gaten voor het programma en een mogelijkheid om u aan te melden.

Nieuws

Lancering tweede ronde 'Praten over jouw keuzes'
Het lijkt vanzelfsprekend om je eigen keuzes te maken. Toch is dit niet voor iedereen het geval. Wat als je omgeving het niet eens is met de keuzes die je wil maken? Om jongeren handvatten te bieden is de campagne 'Praten over jouw keuzes' opgezet. In november 2016 is de tweede ronde filmpjes, gedichten en verhalen online gegaan.

VNG-factsheet over Verdrag van Istanbul
Ook Nederland heeft het Verdrag van Istanbul ondertekend. In dit verdrag zijn maatregelen opgenomen die geweld tegen vrouwen moeten tegengaan. Belangrijke verantwoordelijkheden voor de aanpak van bijvoorbeeld huiselijk geweld liggen bij Nederlandse gemeenten. Hoe deze gemeenten de afspraken die gemaakt zijn binnen het Verdrag van Istanbul in de praktijk kunnen brengen, heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) inzichtelijk gemaakt in een factsheet.

Mannenopvang in Zwolle en Tilburg
Tijdens de landelijke bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid was het een een veelbesproken thema: geweld tegen mannen en de bijbehorende hulpverlening. Door het stijgende geweld, stijgt de vraag naar opvangplekken ook. In Zwolle en Tilburg zijn er nu opvangplekken gecreëerd. 

Agenda

18 januari 2017
Fier | Landelijk trainingsaanbod onderwijsinstellingen: huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld | Regio Den Haag
Meer informatie

24 januari 2017
Fier | Landelijk trainingsaanbod onderwijsinstellingen: huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld | Regio Oost
Meer informatie

26 januari 2017
Kadera | Training 'Werken met de meldcode'
Meer informatie

27 januari 2017
Fier | Landelijk trainingsaanbod onderwijsinstellingen: huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld | Regio Almere
Meer informatie

1 februari 2017 & 10 februari 2017
Fier | Landelijk trainingsaanbod onderwijsinstellingen: huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld | Regio Rotterdam
Meer informatie

6 februari 2017
Gemeente Rotterdam | Conferentie Schadelijke Praktijken
Meer informatie

6 februari 2017
Platform 6/2 | Zero Tolerance Day
Meer informatie

9 februari 2017
Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating | Regionale bijeenkomst huwelijksdwang en achterlating | Regio Noord-Holland Noord
Meer informatie

9 februari 2017
Euregionaal Congresbureau | Hulpverlening en ondersteuning voor LHBT's
Meer informatie

Colofon

Het Platform Eer en Vrijheid is een initiatief van het ministerie van SZW

Diversion - Bureau voor maatschappelijke innovatie

www.diversion.nl
info@diversion.nl
020-5787997

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deel uitmaakt van het netwerk van het Platform Eer en Vrijheid