< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

30 november 2017

Deze nieuwsbrief van het Informatiepunt passend onderwijs van OCW verschijnt zes keer per jaar. In deze editie onder meer aandacht voor een kleinere havo/vwo-school tegen te veel prikkels, het TOP-dossier, en de website passendonderwijsis.nl.

‘Leerlingen in speciaal onderwijs kunnen baat hebben bij Virtual Reality’

Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen veel baat hebben bij het werken met Virtual Reality (VR). Dat bleek tijdens een netwerkbijeenkomst van ICT- coordinatoren in het speciaal onderwijs. Dit meldt LESCO (Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs).  Lees meer

Nicole Teeuwen: 'Soms moet je gewoon vijf lagen uit de zorg halen'

De gemeente Rotterdam zet zich al twee jaar fanatiek in om kinderen die extra ondersteuning hebben waar mogelijk een plek op een gewone basisschool te geven. Om te vertellen hoe zij dat doet en anderen hopelijk daarmee te inspireren, was er 27 oktober een inspiratie-estafette op montessorischool De Korf in Rotterdam. Lees meer

Top-dossier vermindert werkdruk

Automatisering kan werkdruk verminderen, dachten ze bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Met die gedachte ontwikkelden ze een digitaal groeidocument dat met oog voor de privacy gegevens ophaalt uit de verschillende leerlingvolgsystemen (LAS-LVS). Dit webbased ‘1kind1plan’ is dit jaar op de 105 gelieerde scholen ingevoerd. Lees meer

Verhalen uit de praktijk op passendonderwijsis.nl

Ze werden er een beetje verdrietig van; alle negatieve verhalen in de media over passend onderwijs. ‘En dat terwijl heel veel kinderen juist adequaat en goed geholpen worden. Daarom is er nu een website in de lucht die waarachtige, mooie verhalen uit de praktijk gaat verzamelen’, aldus mede-initiatiefnemer Brigitta Gadella van de website passendonderwijsis.nl. Zij is directeur Samenwerkingsverband PO De Eem. Lees meer

Plein013 onderzoekt ervaringen passend onderwijs

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen die ook. Voor een deel kan die steun echter beter. De oorzaken liggen in werkdruk en te weinig handen in de klas. Dat blijkt uit een onderzoek dat het samenwerkingsverband Plein 013 heeft laten uitvoeren onder een grote groep leerlingen met ondersteuningsbehoeften.  Lees meer

Kleinere havo/vwo-klas tegen te veel prikkels

Leerlingen met een vorm van autisme hebben behoefte aan structuur. Maar sommigen kregen nog te veel prikkels in een klas met 24 leerlingen. Daarom startten scholengemeenschap Singelland en RENN4 dit jaar het Matrix Lyceum. Hier krijgen maximaal tien havo/vwo-leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in de onderbouw volgens het normale rooster les. Het enige verschil: alleen praktijklessen als biologie en sport zijn op de grotere locatie. De overige lessen zijn in het kleine leslokaal. Lees meer

Colofon

Uitgave van OCW