< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 september 2017

Deze nieuwsbrief van het Informatiepunt passend onderwijs van OCW verschijnt zes keer per jaar. In deze editie onder meer aandacht voor onderzoek naar een kwaliteitszorgsysteem voor samenwerkingsverbanden en een artikel over de pro-vmboklassen.

Nieuwsbrief in een nieuw jasje

De nieuwsbrief van het Informatiepunt passend onderwijs van OCW verschijnt vanaf september 2017 in een nieuw jasje. Zes keer per jaar ontvangt u van ons een overzicht van het laatste nieuws en bijzondere praktijkverhalen. Dit is de eerste editie met een andere lay-out. Is er in de tussentijd actueel nieuws waarvan we u op de hoogte willen stellen? Dan ontvangt u een extra nieuwsflits.
Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief van passend onderwijs

Zoektocht naar een passend kwaliteitszorgsysteem

Nu de meeste organisaties op orde zijn, is er bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs behoefte aan een kwaliteitszorgsysteem. Maar hoe zet je dat op? Stagiaires Surya Carhillo en Femke Janssen deden er onderzoek naar. Ieder vanuit een eigen invalshoek en achtergrond. De een in Amsterdam, de andere in Tilburg.
Lees hier het artikel over het kwaliteitszorgsysteem

Speciale samenwerking tussen Arnhemse scholen voor TOS-leerlingen

School-in-school-concept Arnhem tussen Kentalis College en vmbo Maarten van Rossem

Het Kentalis College, locatie vso De Stijgbeugel en het vmbo Maarten van Rossem in Arnhem werken samen aan het school-in-schoolconcept. Leerlingen van het Kentalis College met een taalontwikkelingsstoornis volgen praktijklessen op het Maarten van Rossem, samen met de reguliere vmbo-leerlingen. Dit vergemakkelijkt later de doorstroom van het speciaal onderwijs naar regulier onderwijs. Het school-in-schoolconcept is gestart nadat oud-leerlingen aangaven niet goed voorbereid te zijn op de overstap naar het mbo of een baan.
Bekijk dit filmpje voor meer informatie over de samenwerking in Arnhem

Geen brugklas? Deze scholen kwamen zelf met een oplossing

Voor de ene leerling is het eerder duidelijk waar hij of zij in het voortgezet onderwijs het best op zijn of haar plaats is dan voor de andere leerling. Voor leerlingen van wie het advies schommelt tussen praktijkonderwijs en vmbo werken scholen steeds vaker met een schakelklas.
Lees hier meer over het schakelprogramma in scholen

Samenwerkingsproject Almere zorgt voor minder zware jeugdzorg

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning op school nodig dan het onderwijs kan bieden. In Almere trekken gemeente, passend onderwijs Almere en jeugdhulp daarbij samen op. Als een kind extra zorg nodig heeft, krijgt het ondersteuning op de eigen school.
Lees hier meer over het samenwerkingsproject in Almere

Colofon

Deze nieuwsbrief is een publicatie van het informatie-punt passend onderwijs dat valt onder de verantwoordelijk-

kheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De informatie in deze nieuwsbrief wordt

verstrekt door OCW, de PO-Raad, de VO-raad, de AOC Raad en de MBO Raad.