< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 juni 2017

Deze nieuwsbrief is een service van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Actualiteiten/mededelingen


Nieuwsbrief
Dit is de tweede nieuwsbrief in de nieuwe digitale vorm. Iedereen ontvangt deze nieuwsbrief in het Nederlands en het Engels. Wilt u dit wijzigen? Dat kan door u af te melden onderaan de betreffende nieuwsbrief.
 
Werkwijze fax
Vanaf 1 juni 2017 worden faxen alleen geaccepteerd als uit het faxrapport blijkt dat alles goed is gegaan, derhalve een rapport met daarop afgedrukt het juiste faxnummer, de eerste bladzijde van het origineel, het correcte aantal bladzijde en de melding ‘ok’ bij verzending. Alleen als de indiener er vanuit mag gaan dat alles goed is verstuurd (omdat op het faxrapport het juiste faxnummer, de eerste bladzijde, het juiste aantal pagina’s én ‘verzending ok’ is vermeld), dán kan de faxdatum gebruikt worden als indieningsdatum.
 
Prioriteitsbewijzen en gewaarmerkte verklaringen
Vanwege het ontbreken van de functionaliteit voor het berekenen van de taksen, zijn er sinds de invoering van het BPP-systeem geen kosten in rekening gebracht voor prioriteitsbewijzen en gewaarmerkte verklaringen. In de laatste release (1.4) van BPP  is de functionaliteit voor het berekenen van de taksen opgenomen. Vanaf dinsdag  6 juni 2017 wordt er weer €9,- per prioriteitsbewijs of gewaarmerkte verklaring in rekening gebracht.

Online Filing (eOLF)

Indienen aanvraag ABC (SPC) per e-mail
Het is nog niet mogelijk om aanvragen voor aanvullende berschermingscertificaten in te dienen via Online Filing. We zijn aan het onderzoeken hoe dit in de toekomst wel mogelijk kan worden. Tot die tijd is het toegestaan om de aanvraag in te dienen via e-mail (team.beheer@rvo.nl) om de aanvraagdatum te garanderen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de originele getekende stukken worden nagezonden per post. Wanneer wij deze stukken niet ontvangen kan uw aanvraag  niet in behandeling worden genomen.

BPP

MyPage

Vooralsnog kunnen alleen jaartaksen via MyPage worden betaald. Proceduretaksen moeten op gebruikelijke wijze worden betaald. Wilt u ook een MyPage-account activeren? Dat kan via: team.beheer@rvo.nl. Om toegang te krijgen tot MyPage heeft u een door het EOB uitgegeven smartcard nodig.

 

Nederlandse vertaling octrooiregister

In release 1.4 is een verbetering van de Nederlandse vertaling van het octrooiregister in gebruik genomen. U kunt rechtsboven in het basisscherm van het octrooiregister de taal op NL zetten (zie schermprint van het register onderaan dit artikel). De helptekst in het octrooiregister is nog niet aangepast op deze vertaling. Mochten er nog vragen zijn over de vertaling van het octrooiregister of hebt u nog opmerkingen? Deze kunt u mailen aan Mylenka Evers (mylenka.schneiders@rvo.nl).

In 2016 hebben we een brainstormsessie gehad waarbij een aantal gebruikers met ons heeft  meegedacht over het octrooiregister.

De bevindingen hebben wij meegenomen in de komende aanpassingen van het octrooiregister in september (release 1.5):

- de huidige en historische aanvragers zullen duidelijker worden weergegeven

- het wordt mogelijk om ook in de Quick Search specifiek te zoeken met NL of EP voor het octrooinummer (bv: NL123456 of EP1234567)

- voor Europese octrooien wordt de ”validatiedatum” van het octrooi zichtbaar in het register. Dit is de datum waarop OCNL heeft geregistreerd dat er aan alle wettelijke vereisten (vertaling en betaling) is voldaan

- de sortering op bibliografische data wordt consistent gemaakt. Voor een aantal data is gekozen om de sortering standaard van nieuw naar oud te laten lopen om zo de meest recente wijziging als eerste te tonen. Na deze aanpassing zal bijvoorbeeld de akte met de nieuwste datum bovenaan staan

Lees meer

Schermprint Nederlandse vertaling octrooiregister

Rechtsboven in het octrooiregister kunt u de taal op NL zetten.

Unitair octrooi

De benodigde wijzigingen (business requirements) aan het BPP-systeem om het systeem gereed te maken voor de invoering van het unitair octrooi, zijn vorige maand vastgesteld. Nu wordt de implementatiefase ingegaan. De ingangsdatum is nog niet bekend, maar wij gaan op dit moment uit van inwerkingtreding begin 2018 om te zorgen dat onze systemen en werkwijze hierop zijn aangepast.

Bereikbaarheid

Voor algemene vragen op octrooigebied kunt u contact opnemen met Octrooivoorlichting
via: 088-602 66 60. Voor vragen specifiek over een octrooinummer of octrooiaanvraag kunt u, bij voorkeur per email, contact op te nemen met het betreffende team:
Nederlandse octrooien: team Verlening  teamverlening@rvo.nl    
Verleende Nederlandse octrooien, taksen en aktes: team Beheer team.beheer@rvo.nl      
Europese validaties: team Europees  teameuropese@rvo.nl

Colofon

Status: Deze nieuwsbrief heeft geen officiële juridische status waar rechten aan ontleend kunnen worden en dient enkel ter informatie.

Abonneren op deze nieuwsbrief? Meld u aan op https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven. Filter de nieuwsbrieven op afzender ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ en klik de knop ’ Verfijn’ aan, selecteer daarna ‘Nieuwsbrief Octrooiregistratie’ en voer uw e-mailadres in. Volg verdere instructies in de bevestigingsmail, om uw aanmelding definitief te maken.