< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2, Nummer 5, 15 september 2017

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl

Verkorting overbrengingstermijn: positief effect op duurzaamheid en kwaliteit archiefbeheer

Kamerzetel. Fotograaf: Risastla.

Op 16 augustus publiceerde OCW de resultaten en de aanbiedingsbrief van het onderzoek naar verkorting van de archiefwettelijke overbrengingstermijn. Aanleiding van het onderzoek was de motie Segers (ChristenUnie) in 2016. Belangrijkste conclusie: Verkorting van de overbrengingstermijn heeft een positief effect op de duurzaamheid en kwaliteit van archiefbeheer. Maar veroorzaakt geen substantiële vergroting van de openbaarheid. Het rapport is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u in de tussentijd reageren? Discussieer mee op het Kennisplatform Openbaarheid. Lees meer>

Lancering Kennisnetwerk Informatie en Archief

Vanaf 25 september kunnen alle gebruikers van het online platform informatie2020 terecht op de nieuwe website van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA): kia.pleio.nl. Dat betekent dat alle kennisplatforms en bijbehorende informatie vanaf die datum via de KIA-site te bezoeken en raadplegen zijn. Momenteel is het nog dezelfde inhoud in een nieuw jasje. Maar dat gaat veranderen. KIA is namelijk een initiatief van Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en Archief 2.0. Samen bouwen we aan dé ontmoetingsplaats voor informatie- en archiefprofessionals. Lees meer>

Nieuwe versie TMLO

Er komt een nieuwe versie van TMLO. TMLO gaat over de metadatering van lokale overheden. In de nieuwe versie kunnen gebruikers specifiekere keuzes maken bij het invullen van TMLO. En het dus beter toepassen op de eigen organisatie. Het concept is onlangs beoordeeld door archief- en informatieprofessionals, en door geïnteresseerden. De nieuwe versie wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Hou hiervoor het kennisplatform Metadata in de gaten. Lees meer>

Update factsheet VenJ beperkt openbare informatie in e-depot

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het Nationaal Archief werken samen aan een uniek project: het overbrengen van beperkt openbare digitale informatie in het e-depot van het Nationaal Archief. Het gaat om vreemdelingendossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het proces is vastgelegd in een factsheet. Hierin staan de stappen die al zijn en nog worden gezet om digitale dossiers vanuit VenJ over te brengen naar het Nationaal Archief. Van deze factsheet  is nu een nieuwe versie beschikbaar. 

De resultaten van het project zijn niet alleen bruikbaar voor VenJ! Ook andere departementen kunnen bij het inrichten van hun overbrengingsprocessen gebruikmaken van de geleerde lessen. Lees meer>

Wie heeft welke informatie over Vlucht MH17?

Fotograaf: Tom Jutte. Bron: flickr.

Het neerhalen van Vlucht MH17 op 17 juli 2014 heeft de gehele Nederlandse samenleving geraakt. Daarom is het van belang alle beschikbare informatie hierover goed en duurzaam te bewaren. Op dit moment is van 20 overheidsorganisaties bekend welke informatie over MH17 zij beheren. Iedere instelling heeft een lijst opgesteld van de informatie die bij hen bekend is. De inventarisaties zijn verzameld voor belanghebbenden en belangstellenden. Ze worden in de onderzoeksgids Informatieoverzicht Neerhalen Vlucht MH17 op de website van het Nationaal Archief gepubliceerd. De informatie is dus nog niet in bezit van het Nationaal Archief, maar ligt nog bij de betreffende overheidsinstellingen. Lees meer>

Geslaagd project e-depot voor gemeenten en archieven

Het Gelders Archief werkt samen met het Nationaal Archief aan het verwezenlijken van een e-depot voor gemeenten en archiefdiensten. Een e-depot is een digitale infrastructuur (organisatie, processen, procedures, beheer, personeel, beveiliging, hard- en software) voor het opslaan en ook in de toekomst toegankelijk houden van  informatie. Het e-depot voor gemeenten en archiefdiensten is nog volop in ontwikkeling en geldt wereldwijd als een innovatief ontwerp. Lees meer>

Jaarlijkse ISO-bijeenkomst: samenwerking, strategie en revisies

 Door technische ontwikkelingen op het gebied van recordsmanagement, kan er behoefte in het veld ontstaan aan nieuwe ISO-standaarden voor informatie- en archiefmanagement. Hoe speel je hier als ISO-commissie het beste op in? Ga je zelf standaarden te ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met andere ISO-domeinen (zoals architectuur, informatiebeveiliging)? Of is het beter om te kijken wat andere domeinen aan standaarden (gaan) ontwikkelen en hier bijvoorbeeld de samenwerking mee op te zoeken? Lees meer>

Denk mee over ‘Open, openbaar, organiseren? Digitalisering en openbaarheid archieven’

Foto: Syed Odynarnics.

Lang werd aangenomen dat de openbaarheidsfunctie van archieven in het huidige, digitale tijdperk niet veel zou veranderen. Inmiddels lijkt het tegendeel waar: digitalisering heeft een grote invloed op de openbaarheidsfunctie. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen publiceert het Nationaal Archief het rapport Open, openbaar, organiseren? Digitalisering en openbaarheid archieven. Het rapport dient als basis, maar vooral ook als stimulans voor nader onderzoek naar de invloed van digitalisering op de openbaarheidsfunctie van archieven. Het Nationaal Archief nodigt daarom iedereen van harte uit om via het kennisplatform Openbaarheid mee te denken en discussiëren over dit thema. Lees meer>

Kennisbijeenkomst Preservation: over standaarden en blijvende beschikbaarheid

Hoe krijg je grip op blijvende afspeelbaarheid en authenticiteit van materiaal? Waar moet je op letten bij preservering van digital born particulier archief? En welke systemen gebruikt DANS voor bijvoorbeeld het opslaan van onderzoeksdatasets? Tijdens de kennisbijeenkomst Preservation in juni kwamen al deze onderwerpen aan bod.

Op 30 november organiseert het kennisplatform samen met de NCDD een bijeenkomst ter ere van de eerste International Digital Preservation Day. Het programma bevat in ieder geval het onderwerp e-mailarchivering. Voor meer details en updates, zie het kennisplatform.

Geïnteresseerd in preservation en/of werkzaam in de archief- en informatiesector? Dan bent u van harte welkom als lid van het kennisplatform Preservation. Lees meer>
 

Wist u dat?

- de VOC-tentoonstelling van het Nationaal Archief genomineerd is voor de international design award? En wij daar heel erg trots op zijn?
- u diverse lezingen over de VOC kunt bijwonen op het Nationaal Archief van bekende auteurs en onderzoeksjournalisten zoals Joris Luyendijk? 
- Het blog van Marens Engelhard in Binnenlands Bestuur deze keer gaat over ‘Het rode boekje revisited’?
- Er op 20 en 21 september een Big data expo is in de Jaarbeurs in Utrecht?
- prof. dr. Charles Jeurgens benoemd is tot  hoogleraar Archiefwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA)? 

Colofon

Nationaal Archief

 Pr. Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag contact@nationaalarchief.nl