< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

2 november 2017

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl

30 november International Digital Preservation Day

Op 30 november vindt de eerste editie van de International Digital Preservation Day (IDPD) plaats. IDPD is een initiatief van de Digital Preservation Coalition en een groot aantal internationale partners waaronder het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD. Samen vieren we wat we al bereikt hebben om ons maatschappelijke digitale geheugen veilig te stellen. En we zetten in op nog meer bewustzijn en betrokkenheid voor de toekomst! Lees meer>

Kennis- en Innovatieagenda 2018 – 2019 vastgesteld

Op 24 oktober 2017 heeft de Stuurgroep Kennisnetwerk Informatie en Archief de Kennis- en Innovatieagenda voor de komende 2 jaar vastgesteld. Deze agenda bevat prangende kennis- en innovatievraagstukken voor en van professionals uit de archief- en overheidssector. KVAN/BRAIN en het NA bereiden nu de uitvoering voor door gericht partijen te zoeken die de thema’s oppakken, zodat in 2018 en 2019 zo veel mogelijk praktische antwoorden en oplossingen komen voor de vraagstukken uit de agenda. 
Lees meer>

16 november Ketelaarlezing Quantified Self door Gary Wolf

Hoeveel stappen zet je op een dag? Hoe hoog zijn je hartslag en bloeddruk? Hoe lang heb je vannacht geslapen? De huidige generatie digitale apparaten maakt het steeds makkelijker ons eigen gedrag te registeren. Of datgene wat zich in ons lijf afspeelt. Meten is weten. Maar wie weet wat? Het verzamelen van al die persoonlijke data brengt interessante vraagstukken met zich mee. Want hoe sla je deze data op? Hoe houd je het duurzaam toegankelijk? Hoe ga je om met privacyvraagstukken zodra je de data deelt of samenvoegt? Wie is uiteindelijk eigenaar van deze data?
Kom op 16 november naar de Ketelaarlezing en voer dit belangrijke debat mee. Lees meer>

Project e-discovery: prototype waardering e-mails nu testklaar

Er komen steeds meer kansen en uitdagingen voor het archiveren van digitale overheidsinformatie. Kansen en uitdagingen die het Nationaal Archief wil ontdekken, beproeven en benutten. We steken daarom energie in archiefinnovatie. En hebben onlangs samen met ICTU een kleinschalig experiment met automatische classificatie van e-mails afgesloten. In de ICTU-labomgeving zijn door ‘machine learning’ zakelijke e-mails van niet-zakelijke gescheiden. Een prachtig voorbeeld van het toepassen van e-discovery voor informatiemanagement. Lees meer>

Kennisplatform Toezicht trapt af

Op 25 september is de eerste geslaagde kennisbijeenkomst van het platform Toezicht gehouden. Het was dé formele start van het platform. Richard van den Belt (archiefinspecteur Stadsarchief Amsterdam) is aanjager van het platform, samen met zijn kerngroepleden Annemieke Adema, Peter Diebels, Manja Koomen en Jeanine Nolen. In het ochtendgedeelte vertelde Puck Huitsing (KVAN/BRAIN) over de totstandkoming van het platform. En gaf een korte terugblik op de door KVAN/BRAIN en Nationaal Archief uitgevoerde kennistournee. In het middaggedeelte werd de goed gevulde zaal bij het Nationaal Archief getrakteerd op 2 interessante onderwerpen, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En de samenwerking tussen 3 instellingen in de inspectie naar de Omgevingsvergunning. Lees meer>

23 en 24 november symposium Rethinking the VOC?

Het Nationaal Archief en Universiteit Leiden nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het wetenschappelijke symposium ‘Rethinking the VOC?’, waar we vanuit nieuwe perspectieven naar aloude thema’s kijken. Experts van over de hele wereld delen vernieuwende inzichten over welke mogelijkheden deze archieven vandaag de dag bieden. Het complete programma en het inschrijfformulier vindt u hier. Het symposium vindt plaats op het Nationaal Archief in Den Haag. De toegang is gratis. En de voertaal is Engels. Lees meer

Samenwerking Nederlands en Indonesisch Nationaal Archief

Op 27 oktober tekenden het Nationaal Archief en Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), het Nationaal Archief van Indonesië, een nieuw Memorandum of Understanding en Executive Program met afspraken en plannen voor de toekomst. Nederland en Indonesië delen een gezamenlijke geschiedenis die zijn sporen heeft nagelaten in de nationale archieven van beide landen. Delen van een en hetzelfde archief kunnen zich zowel in Nederland als Indonesië bevinden. Binnen het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE) werkt het Nationaal Archief nauw samen met het ANRI, onder andere op het gebied van digitalisering van koloniale archieven. Lees meer>

Samen aan de slag met Big Data en algoritmen

Op 19 september organiseerde het Nationaal Archief samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie een diner pensant over de impact van big data, algoritmen (computerprogramma’s die big data verwerken) en het gebruik hiervan binnen de overheid. De gastenlijst was zeer divers: verschillende ministeries, gemeenten, de Belastingdienst, universiteiten, Google, Rijkswaterstaat en de Raad voor de rechtspraak zaten samen aan tafel.
Lees meer>

Neem een kijkje op het Kennisnetwerk Informatie en Archief

Sinds 25 september is de website van Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) officieel online. KIA is een initiatief van KVAN/BRAIN, Archief 2.0 en het Nationaal Archief. Samen bouwen we met KIA aan dé ontmoetingsplaats voor informatie- en archiefprofessionals.
Wilt u hieraan deelnemen? Ga dan naar kia.pleio.nl en word lid van een van de platforms; neem deel aan discussies, werk online samen of wissel kennis uit. Het kan allemaal.
 

#kennisdelen zit in ons DNA. Deel je ook mee? 

Wist u dat

- Alle nieuwe bewindspersonen een handboek ontvangen waarin een paragraaf over de Archiefwet is opgenomen, en wordt ingegaan op het gebruik van emailaccounts?
- Marens Engelhard in zijn column in Binnenlands Bestuur praat over the quantified self. Als voorzet op de Ketelaarlezing van Gary Wolf op 16 november?
- Er op de website van het Nationaal Archief meer te lezen is over quantified self: Quantified self in de praktijk en Waarom authentieke data belangrijk is?
- Bezoekers op de studiezaal van het Nationaal Archief nu zelf stukken kunnen scannen?
- Auteur en journalist Joris Luyendijk 26 november op het Nationaal Archief een lezing geeft over de VOC en de crisis van 2008?
- Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) inmiddels meer dan 1000 unieke leden heeft? 
- Vorig jaar 10 studenten van de Reinwardt Academie een tour langs diverse kennisplatforms hebben gemaakt en dat dit input vormde voor een artikel in het Archievenblad?
- Het speciale schoolprogramma van de VOC-tentoonstelling een groot succes is? Dat we inmiddels de 10.000e scholier hebben ontvangen? En de tentoonstelling verlengd wordt tot 24 juni 2018?
- Dat er 17 november een avondopenstelling 'Aan tafel' is waar de VOC-tentoonstelling wordt gecombineerd met o.a. een proeverij van bier, Indonesiche hapjes en een kookles van 24kitchen-chef Danny Jansen?

Colofon

Nationaal Archief

Pr. Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag info@nationaalarchief.nl