< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2, Nummer 3, 25 april 2017

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl

Van Oekraïne tot Zwarte Piet: BZ stelt eerste hotspots vast

Hoe weet je welke informatie je blijvend wil bewaren en welke niet? Bij sommige gebeurtenissen is dat direct evident. Denk aan een nationale ramp. Andere zaken beginnen klein en maar kunnen resulteren in de val van een Kabinet. Om te helpen deze zogenoemde hotspots te identificeren, heeft het Nationaal Archief een hotspot-monitor ontwikkeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde onlangs met hulp van deze monitor de eerste hotspots vast.
 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is tevreden over het gebruik van de hotspot-monitor: “Wij hadden al jarenlang een ‘incidentenlijst’, maar geen efficiënte methode om deze lijst te actualiseren. Met de hotspot-monitor vonden we zo’n methode.” Lees meer>

Digitaal archief Deltaprogramma blijvend toegankelijk via NA

De Nederlandse overheid wil vanaf 2017 volledig digitaal werken en publieke toegankelijkheid van overheidsinformatie verbeteren. Dat geldt ook voor haar archieven. Het e-depot van het Nationaal Archief helpt bij het duurzaam toegankelijk houden van archieven. De openbare archieven worden  ontsloten via www.gahetna.nl
 
Maar hoe draag je een digitaal archief over van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) naar Nationaal Archief? “Anders dan je misschien zou denken is het ingewikkelder dan een druk op de knop”, zegt Michel Weber van de Directie Concern Informatievoorziening (DCI). “Samen met het Nationaal Archief hebben we het afgelopen jaar in een pilot uitgezocht wat daarvoor nodig is.”  
Lees meer>

Archiveren kun je leren

Op het Binnenhof is de kabinetsformatie in volle gang. Na de formatie treden nieuwe bewindspersonen aan. Voor deze bewindspersonen is er een nieuwe versie van het Handboek voor Bewindspersonen, ook bekend als het ‘Blauwe Boek’.
 Het Nationaal Archief werkte mee aan een aantal passages over de Archiefwet en informatiehuishouding in dit handboek. Hierdoor ligt onder andere meer nadruk op het feit dat: informatie die op basis van selectielijsten voor blijvende bewaring in aanmerking komt na 20 jaar moet worden overgedragen aan het Nationaal Archief;
de Archiefwet geen vormeisen stelt aan archiefstukken, dus ook niet aan de verschijningsvorm van digitale informatie; het gebruik van een privé-mailaccount voor werkgerelateerde doeleinden wordt afgeraden.
 

Het handboek is openbaar. Nieuwsgierig? Het 74 pagina’s tellende werk is te vinden op de website van de rijksoverheid

Born Digital in the USA

Foto: Born in the USB, Jerome Choain.

De universele toegang tot alle kennis van de wereld! Hoe geef je deze enorme ambitie vorm? Deze inspirerende woorden van Internet Archive-oprichter Brewster Kahle op de KVAN-dagen in 2016 smaakte naar meer. Zelfs zo veel meer dat een groep medewerkers op 27 maart voor 5 dagen afreisde naar Californië om meer te leren over de aanpak van Internet Archive bij het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van born-digital en gedigitaliseerde informatie.
Het werd al met al een druk en leerzaam programma. In 5 dagen tijd bezochten de reizigers 5 gerenommeerde bedrijven die meer konden vertellen over de omgang met grote hoeveelheden data, het scheppen van structuur in ongestructureerde informatie, het beschikbaar stellen van moderne digitale informatie, het archiveren van websites en social media en natuurlijk digitale bewaring/preservation. Lees meer>

Archievenblad: Werk samen aan webarchivering!

Foto: Rabin Pamela. Bron: www.flickr.nl

Het internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar het web is vluchtig en de informatie waarop je vandaag je beslissing baseert kan morgen verdwenen zijn. Webarchivering is daarom van groot belang, maar vindt nog te weinig en te versnipperd plaats. Tijd voor actie dus, stellen Marcel Ras (NCDD) en Arnoud Goos (NDE en Beeld en Geluid) in het Archievenblad van februari/maart. Want op dit moment worden naar schatting maar 0,2% van alle sites in het Nederlandse domein bewaard. 
 
Qua webarchivering loopt Nederland achter op Amerika, Australië en een aantal andere West-Europese landen. Hoewel steeds meer gemeenten, overheidsinstellingen, musea en kennisinstituten starten met het archiveren van voor hen relevante delen van het internet, vormen zij nog een relatief kleine groep. Ook daar waar webarchivering verplicht gesteld is door de Archiefwet loopt de praktijk nog behoorlijk achter. Lees meer>

De week van het Digitaal Erfgoed: het NA was erbij!

De week van het Digitaal Erfgoed van 7 t/m 14 april was een groot succes; een uitverkocht programma, vruchtbare discussies en leerzame workshops. De bezoekers gingen tevreden en geïnspireerd naar huis. Het Nationaal Archief was betrokken o.a. bij de workshops Persistent Identifiers (PID’s) en Webarchivering.
 
“Om van deze unieke en permanente verwijzers (PID’s) naar (digitale) objecten gebruik te kunnen maken hoef je geen ‘rocket scientist’ te zijn”, zo openden de begeleiders de workshop Persistent Identifiers. Een PID is een unieke en permanente verwijzing naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.). PID’s vormen de oplossing tegen linkrot: het verschijnsel dat webpagina’s niet meer bereikbaar zijn omdat het webadres is veranderd. Dit gebeurt vooral wanneer websites naar elkaar linken. Lees meer>

Kennisplatforms werken nauwer samen

Op 5 april kwamen alle trekkers/aanjagers van de Kennisplatforms voor het eerst bijeen in een landelijke vergadering. Doel ervan is nauwere samenwerking en onderlinge afstemming tussen de platforms. Deze afstemming is nodig om overlap te voorkomen of juist samenwerkingsverbanden aan te gaan. De trekkers geven hiermee o.a. invulling aan het versterken van het Kennisnetwerk Archieven.
 
Om een platform een succes te laten zijn ben je o.a. afhankelijk van de (pro)activiteit van de leden. De trekkers bogen zich dan ook over de vraag hoe je dit stimuleert en in een netwerk succesvol kan samenwerken.
Lees meer>

Nieuwe Schadeatlas Archieven

Wat doe je als zilvervisjes flink hebben huisgehouden in een archief? En wat zijn de gevolgen van versleten naaiwerk van ingebonden papier? Of wat doet inktvraat met een document? Hoe classificeer je deze schade als je inventariseert wat de materiële staat is van je collectie? Het antwoord op deze vragen is te  vinden in de Schadeatlas Archieven - Hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie. De Schadeatlas is nu voor de derde keer uitgegeven.
 
In de Schadeatlas is informatie te vinden over diverse soorten papierschades. Deze derde druk is aangevuld met alle tropische schimmels, insecten en andere schadelijke invloeden, die o.a. in de overzeese gebiedsdelen voorkomen. Lees meer>

Terugblik op de kennistournee

Foto: Meeting, Takafumi IWAI. Bron: www.flickr.com.

Nationaal Achief en KVAN/BRAIN sloten 24 april, met een druk bezochte bijeenkomst bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem, hun ‘kennistournee’ af. Eerder vonden er levendige gesprekken plaats in Assen, Den Bosch, Utrecht, Zwolle en Bergen op Zoom. Ruim 150 collega’s uit de informatie- en archiefsector kregen zo de gelegenheid aan te geven waar hun kennisbehoefte ligt. In de Kennis- en Innovatieagenda 2017 zal daar vervolgens zo goed mogelijk op worden ingespeeld.

De deelnemers hadden vooral behoefte aan informatie die kon helpen in de dagelijkse werkzaamheden en lopende (werk)processen. Er bleek grote vraag te zijn naar het goed kunnen vinden van praktische kennis en was er veel animo voor samenwerking op de verschillende Kennisplatforms. Lees meer>

Wist u dat?

- Er op het Nationaal Archief in de meivakantie weer allerlei culturele activiteiten zijn?
- Marens Engelhard in zijn laatste blog in de IP schrijft over het ontbreken van de digitale overheid in de verkiezingsdebatten?
- De laatste archiefdoos naar Suriname is overgebracht nadat deze archieven gedigitaliseerd zijn door het Nationaal Archief?
- Op vrijdag 19 mei het AVA_Net Symposium plaatsvindt  in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid over De audiovisuele samenleving?
- Op 12 en 13 juni de jaarlijkse KVAN-dagen zijn met als thema Publiek?!
- DUTO nu officieel vastgesteld is als handreiking door het CIO-beraad van het rijk? En dat na de zomer leerervaringen met DUTO in het CIO beraad aan bod komen?
- Een rapport is verschenen van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid: Maak Waar, over het functioneren van de digitale overheid? 

Colofon

Nationaal Archief

Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag 
contact@nationaalarchief.nl