< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 4, 24 maart 2016

Dit is een nieuwsbrief van het Nationaal Archief. Bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en in informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl.

Duurzame toegankelijkheid krijgt plek in NORA

Sinds donderdag 17 maart jl. is duurzame toegankelijkheid een thema binnen de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur). Herriët Heersink, NORA en Diana Teunissen, Nationaal Archief, tekenden een overeenkomst, waarin deze samenwerking is vastgelegd. De samenwerking biedt de mogelijkheid al bij de inrichting van de informatiesystemen de voorwaarden te formuleren die nodig zijn om informatie duurzaam toegankelijk te houden. Architecten, projectleiders en ontwerpers van de systemen bij de overheid weten nu wat ze daarvoor moeten doen, “Digitale duurzaamheid by design” krijgt betekenis. Lees meer>

Stap voor stap op weg naar e-depot

Veel decentrale overheden zien zich gesteld voor de opgave  een e-depot te gaan gebruiken voor het beheer  van hun digitale archief. In een e-depot wordt digitale  informatie zodanig beheerd dat zij duurzaam toegankelijk is en blijft voor iedereen die haar wil raadplegen. Maar het wiel opnieuw uitvinden - dat hoeft niet. Wegen de kosten op tegen de baten? En wat wordt de aanpak: stap voor stap experimenteren of eerst alles uitdenken? Vanuit het innovatieprogramma Archief 2020 biedt het Nationaal Archief  hulp bij het maken van deze keuzes. De e-depotervaringen van pioniers en koplopers zijn gebundeld in de ‘Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot’. Lees meer>

Kamer akkoord met selectielijsten AIVD en MIVD

Met het akkoord van de Tweede Kamer op 1 maart voor vaststelling van het selectielijsten van AIVD en MIVD is een belangrijke stap gezet in het vergroten van de transparantie van de overheid voor de burger. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met verdere vaststelling van de selectielijsten voor AIVD en MIVD, een grote mijlpaal in een complex en langlopend proces. Lees meer>

Provincies in gesprek over digitale duurzaamheid

Interprovinciaal Overleg (IPO) en Archief2020 organiseerden op 8 maart de Themadag Digitale Duurzaamheid voor provincies. En met succes: ruim 100 aanwezigen, van informatiemanagers, ICT-ers tot provinciaal archivarissen, gingen met elkaar in gesprek over thema’s als duurzaam toegankelijke overheidsinformatie, aansluiten op een e-depot en het gebruik van metadata. Een uitgebreide impressie van de dag verschijnt binnenkort op Archief2020.nl en nationaalarchief.nl

Digitaliseren met aandacht voor behoud van papier

Ondanks de opkomst van de digitale wereld bestaat beheer en behoud van archieven nog steeds voor een groot deel uit de zorg voor papieren collecties. Om de kennis en kunde op dat gebied te verzamelen, te borgen en te verspreiden, heeft het Nationaal Archief samen met de kennispartners een Kennisplatform Conservering opgezet. Maar wat is een kennisplatform als er geen bijeenkomsten zijn waar vraag en antwoord elkaar ontmoeten? Op 8 april organiseert het Nationaal Archief daarom twee rondetafelgesprekken. Lees meer>

Wist u dat?

- De Tweede Kamer heeft onlangs de motie Omzigt aangenomen en aan de algemeen rijksarchivaris gevraagd de archieven rondom de MH17 ramp bijeen te brengen.
 
- 200 trends en 100 hotspots zijn bijeengebracht in de publicatie ‘Een samenleving in beweging’. Deze maatschappij brede trendanalyse is een overzicht van de recente geschiedenis van Nederland.  
 
- Eind april verschijnt Het Grote Jaren 70 Boek. In meer dan 350 foto’s geeft het boek een indrukwekkend overzicht van dit bijzondere decennium. Hedy d’Ancona, vooraanstaand PvdA-politica, Eerste Kamerlid en vooral bekend als oprichtster van Man-Vrouw-Maatschappij en redactrice van 'Opzij' neemt op 24 april het eerste exemplaar in ontvangst en gaat in gesprek met de auteurs. Aanmelden voor de lezing kan via events@nationaalarchief.nl.

Colofon

Nationaal Archief

Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
info@nationaalarchief.nl