< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 8, 1 november 2016

Dit is een nieuwsbrief van het Nationaal Archief. Bedoeld voor idereen die geïnteresseerd  is in de archieffunctie, archiefinnovatie en informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl.

Breed palet aan kennisvragen via het zakelijke loket

Foto: Call Center, Alan Clark. Bron: www.flickr.com

Sinds 1 oktober heeft het Nationaal Archief één loket voor zakelijke dienstverlening. “Op die manier kunnen we klantgerichter en efficiënter werken”,  vertelt accountmanager Eva Dapperen. Die diensten lopen uiteen van informatie over digitale voorzieningen zoals het e-Depot tot aan kennis en advies over onderwerpen zoals metadata, openbaarheid en selectie.
 
Het zakelijke loket is te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 via contact@nationaalarchief.nl of 070-3315460. Naast inhoudelijke vragen zijn opmerkingen of tips over onze dienstverlening natuurlijk van harte welkom.   Lees meer

Duurzaam bewaren: begin nu!

Foto: Anne Reitsma Fotografie. Bron: www.archief2020.nl

Nu multidisciplinair gaan samenwerken in de keten en de informatiehuishouding op orde brengen is essentieel om straks bruikbaar digitaal archief te hebben. Archiveren begint bij de creatie, ook bij die van audiovisueel materiaal. Dat was de algehele conclusie op de kennisbijeenkomst Duurzaam bewaren van raadsinformatie op 22 september in de raadszaal in Schiedam. 
 
Dat die urgentie wordt gevoeld blijkt uit het rapport Videoverslagen duurzaam toegankelijk van Archief2020. Projectleider Carlo Huigen en coördinator Robbert Jan Hageman van het Nationaal Archief vertelden aanwezigen over de verschillende en soms complexe aspecten van de archivering van die videoverslagen. Standaardisering, samenwerking en goed opdrachtgeverschap richting leveranciers zijn een paar van de kernbegrippen die het proces soepeler maken. Hageman: “Met het rapport bieden we een handreiking voor het ‘hoe’ waar de griffiers nu mee aan de slag kunnen - en moeten.” Lees meer>

Stof tot nadenken over actieve openbaarheid

Foto: Open doors, Heather. Bron: www.flickr.com.

Actieve openbaarheid leidt niet per se tot meer vertrouwen in de overheid, communiceer regelmatig met de burger, en bereid je voor op de Wet open overheid (Woo). Interessante en vooral ook praktische tips op de bijeenkomst van het Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid over toezichts- en handhavingsinformatie op 22 september van het Nationaal Archief en Waterschap Brabantse Delta.
 
Zo’n 70 deelnemers kwamen die middag bijeen om na te denken over de gevolgen van actieve openbaarheid van overheidsinformatie en het effect daarvan op de legitimiteit van de overheid. Het was een zeer gemengd publiek, werkzaam binnen en buiten de overheid, wat de bijeenkomst extra dynamiek gaf. Lees meer>

De voordelen voor archieven van taal- en spraaktechnologie

Foto: Kevin Walsh. Bron: www.flickr.com.

Wat zijn de raakvlakken tussen taal- en spraaktechnologie (TST) en archief? Op 20 september werden professionals hierover bijgepraat op het Nationaal Archief. Vooral bij zoeken en vinden kan (meer)talige intelligentie nog veel meerwaarde opleveren. Waarom moet je bijvoorbeeld eerst het Nederlands beheersen, voordat je iets op de NA-website kunt vinden? Waarom vinden Archives Portal Europe en Europeana geen ‘swan’ en ‘cygne’, als je ‘zwaan’ zoekt? Zelfs voor het filteren van termen uit documenten, en het corrigeren van te moeilijk taalgebruik, zijn toepassingen beschikbaar. Lees meer>

Welk persistent identifiersysteem past het best?

Het Netwerk Digitaal Erfgoed  (NDE) is samen met het Nationaal Archief een project gestart om het gebruik van persistent identifyers (PID’s) door archief- en erfgoedinstellingen te stimuleren. Omdat er meerdere PID-systemen zijn (bijv. Handle System, DataCite DOI of URN:NBN), is nu een online ‘kieskompas’ ontwikkeld. Dit kompas informeert instanties en helpt bij het kiezen van een PID-systeem.
 
Een PID is een unieke en permanente verwijzing naar een (digitaal) object, zoals  een scan, audiovisueel bestand, of metadatarecord. Deze permanente verwijzing blijft gegarandeerd werken, ook al verandert het webadres van een organisatie. Lees meer>

Nationaal Archief digitaliseert de oudste collectie van Guyana

Het Nationaal Archief in Den Haag digitaliseert 25 meter aan archiefstukken van het Nationaal Archief van Guyana in een uniek project binnen het digitaliseringsprogramma Metamorfoze (Thema Slavernij). Veel stukken moeten gerepareerd of versterkt worden vóór ze gescand kunnen worden. Ook dat gebeurt op het Nationaal Archief. Het is een uniek project omdat een land zelden instemt zijn oudste collectie integraal naar het buitenland te sturen voor restauratie en digitalisering. De gerestaureerde en gedigitaliseerde stukken zullen vanaf 2018 raadpleegbaar zijn via de website van het Nationaal Archief.
 
De stukken getuigen van de activiteiten van de West-Indische Compagnie (WIC) en de Sociëteit van Berbice en maken deel uit van de collectie die in 2011 toegevoegd is aan UNESCO’s Memory of the World Register. Deze omvat ook archieven uit Nederland, Brazilië, Ghana, Nederlandse Antillen, Suriname, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Bron: http://www.dnieuws.com

Recht om te weten versus vergeten

Foto: Erasing history, Alan Cleaver. Bron: flickr.com.

Hoe kunnen we het recht op informatie, het recht om te weten, beschermen nu de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) burgers het recht geeft hun persoonsgegevens te laten wissen? Welke gevolgen heeft dit recht voor archiefinstellingen en welke prioriteiten moeten zij stellen? Dit was in een notendop het centrale thema op het congres Het recht om vergeten te worden versus het recht om te herinneren.
 
Vertegenwoordigers van archiefinstellingen uit heel Europa kwamen op 10 oktober in het Rijksarchief in Brussel bijeen. Ze bogen zich over het belang van herinneren en de gevolgen van de AVG; de nieuwe Europese wet die regelt hoe persoonsgegevens mogen worden verwerkt en hoe daarbij de privacy van natuurlijke personen moet worden beschermd. Lees meer>

Linked data is vooral overtuigen om beleid te maken

Data open maken als linked data en verbinden met andere data gaat met vallen en opstaan, zo bleek op de Studiemiddag Linked Open Data. Maar de winsten zijn groot: een groter bereik, meer zichtbaarheid en een toename van gebruik van collecties door samenwerking.
 
Door data met elkaar te verbinden, stijgt de waarde én het gebruik van archiefcollecties. Linked data is een nieuwe technologie, maar gaat veel verder dan dat. Het gaat vooral over het leggen van relaties op basis van inhoud. Dat zorgt voor betekenisvolle digitale informatie, en dus voor een groter bereik en beter (her)gebruik van archieven. Voor de sector betekent het dat men ervaring opdoet in het leggen van nieuwe verbanden tussen informatie. En dat er nieuwe samenwerkingen worden aangegaan  – in een netwerk met andere archiefinstellingen en nieuwe partners. En last but not least: linked data is vooral bestuurders en directeuren overtuigen om beleid te maken voor linked open data.
Lees meer

Wist u dat?

- Er op 3 november een managementconferentie is van BRAIN/KVAN en Archief 2020 over het Leiderschap van nu?
- Het Nationaal Archief bezig is met het ontwikkelen van een educatief programma (app) voor de komende tentoonstelling De wereld van de VOC (start februari)? En dat deze tool is getest door basisscholieren?
- Vrijwilligers ons helpen bij het georefereren van VOC-kaarten voor diezelfde tentoonstelling? Zodat de gescande kaarten beter vindbaar zijn en op een digitale kaart getoond kunnen worden?
- Het ministerie van Binnenlandse Zaken de Stuiveling Open Data-award (SOD) heeft ingesteld om het gebruik van open data aan te moedigen?
- De NCDD 17 november een studiedag organiseert over het belang van webarchivering?
- Archief 2020 op 1 december het programma afrondt en het innovatiestokje doorgeeft aan de archief- en informatiesector?
De algemene rijksarchivaris Marens Engelhard key note speaker is op het Hoe Open? festival op 12 december? 
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op 25 t/m 27 januari 2017 een Winter School for Audiovisual Archiving organiseert waar u zich tot 20 december op in kan schrijven?
-Er regelmatig een column van Marens Engelhard verschijnt in Binnenlands Bestuur?
-Op het Nationaal Archief (instap)rondleidingen, lezingen en andere evenementen worden georganiseerd?

Colofon

Nationaal Archief

Pr. Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
contact@nationaalarchief.nl