< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 7, 21 september 2016

Dit is een nieuwsbrief van het Nationaal Archief, bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en in informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl.

Actorenregister draagt bij aan transparante overheid

Anne Reitsma Fotografie.

Het actorenregister van het Nationaal Archief is live! Met deze database kan je de organisatorische ontwikkeling van de totale rijksoverheid door de tijd heen raadplegen. Niet alleen tekstbestanden, maar ook tijdbalken en organogrammen. Het draagt dus bij aan een open overheid. Het actorenregister is door iedereen te raadplegen via een website van het Nationaal Archief.
Lees meer>

Kennisbijeenkomst over Kansen en kanttekeningen actieve openbaarheid

Anne Reitsma Fotografie.

Op donderdagmiddag 22 september organiseert het Nationaal Archief samen met Waterschap De Brabantse Delta een bijeenkomst van het Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid. Tijdens de sessie staan de kansen en kanttekeningen bij actieve openbaarheid van toezicht- en handhavingsinformatie centraal.
 
Toezichthouders en handhavers werken vaak op het scherpst van de snede. Hun ingrijpen heeft impact op alle betrokkenen. Bij incidenten leidt dit vaak tot de roep om meer transparantie. Door actief informatie te delen kan ‘het grote publiek’ meekijken met het proces. Komt dit de kwaliteit van toezicht en handhaving ten goede en op welke manier draagt actieve openbaarheid bij aan het vertrouwen dat de burger heeft in toezichthouders? Deze en vele andere vragen komen op 22 september aan de orde. Lees meer>

Eén loket voor zakelijke dienstverlening

Foto: Eyesplash summer was. Bron: flickr.com

Het Nationaal Archief krijgt vanaf 3 oktober één loket voor vragen over zakelijke dienstverlening. Of de vraag nu technisch of inhoudelijk is, kort of juist erg uitgebreid, via dit punt wordt u te woord gestaan en geholpen. Het loket is maandag tot en met vrijdag van 9.00  tot 17.00 uur bereikbaar via contact@nationaalarchief.nl of 070-331 5460. Lees meer>

Preservation zoekt samenwerking

Meewerken aan en meedenken over preservation? Graag! Het kennisplatform Preservation is 2 werkgroepen gestart: Implementatie van preservationbeleid over de vraag hoe Regionaal Historische Centra (RHC's) gebruik kunnen maken van de preservation policy van het Nationaal Archief; en Preservationstrategieën, dat zich momenteel buigt over de vraag hoe we specifieke digitale bestandsformaten in de tijd authentiek en toegankelijk houden. Hiervoor zoeken we nauwe samenwerking met RHC’s en andere archief- en informatieprofessionals. Lees meer>

Geweldige onderzoeksmogelijkheden door volautomatische archiefontsluiting

Foto: Liz West, Letters. Bron: www.flickr.com.

Archiefinstellingen digitaliseren steeds meer collecties met als resultaat: meer beschikbaar materiaal op bijvoorbeeld websites. Een prachtige ontwikkeling. Maar wat als je de tekst in deze scans doorzoekbaar kan maken en op die manier elk gewenst woord of teken gevonden kan worden? De onderzoeksmogelijkheden zijn dan enorm.
 
Om dit te onderzoeken zijn Nationaal Archief, Archief 2020, Netwerk Oorlogsbronnen, IMPACT en het Centre for Language and Speech Technology (CLST) een project gestart: Volautomatische Archiefontsluiting. Lees meer>

Beslagen ten ijs na de themamiddag Architectuur

Foto: Eelke Still 006. Bron: www.flickr.com

Op dinsdag 13 september 2016 organiseerde het Kennisplatform Architectuur samen met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) een themamiddag over de GEMMA: de Gemeentelijke Model Architectuur. Zo’n 30 archief- en informatieprofessionals (adviseurs informatie - ADI’s, DIV’ers, archivarissen, archiefinspecteurs en architecten) maakten kennis met Gemma en kregen de basisprincipes mee die van belang zijn om het gesprek aan te kunnen gaan met ICT’ers, projectleiders en informatiearchitecten. Lees meer>

Open Tenzij...

Het Nationaal Archief heeft een brochure uitgebracht over openbaarheid: Open tenzij… Deze praktische handleiding is geschreven voor beslissers, managers, beleidsmedewerkers en uitvoerders van informatiemanagement bij overbrenging van rijksarchieven. In 8 stappen komen de  verschillende aspecten van openbaarheid bij overbrenging aan de orde; van voorbereiding tot daadwerkelijke overdracht. Lees meer>

Enthousiaste geluiden expertmeetings Ketensamenwerking, Privacy en Archivering

Foto: Anne Reitsma Fotografie.

Wie denkt dat het wel meevalt met de uitdagingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Hoe gaat de overheid om met het hergebruik van persoonsgegevens? Wie is verantwoordelijk voor gegevens en archiefbescheiden en dus voor het gebruik van die gegevens in een ketensamenwerking? Deze en andere prikkelende vragen kwamen aan bod op 5 en 19 juli op de expertmeetings Ketensamenwerking, Privacy en Archivering in het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs in Den Haag. Een geslaagde dag, vonden de deelnemers: leerzaam en voor herhaling vatbaar. Lees meer>

Cultuur- en wetenschapsector bindt strijd aan met linkrot

Foto: Wesley Fryer Broken Links, bron: www.flickr.com

‘Dode’ links op het web: ze vormen een ergernis voor gebruikers, en een bedreiging voor de vindbaarheid van online erfgoed en wetenschappelijke informatie. Een groot aantal instellingen, waaronder het Nationaal Archief, werkt sinds vorige zomer samen in het project Persistent identifiers onder de vlag van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) en het Netwerk Digitaal Erfgoed NDE. Doel: door de invoering van persistent identifiers (PIDS) de digitale collecties blijvend vindbaar houden en de strijd aan gaan tegen de toenemende linkrot. Lees meer>

Wist u dat?

- het Nationaal Archief vanaf 9 september de unieke fototentoonstelling Onderweg – Met de fotograaf op reis presenteert
- dat de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed op 22 september in Zwolle en 20 oktober in Den Haag Verkenningsworkshops Certificering van erfgoedrepositories organiseren?
- dat u van harte welkom bent om op 6 oktober op de inspiratiemiddag Toekomst Hergebruik Overheidsinformatie mee te praten over de uitkomsten van een verkenning onder hergebruikers van overheidsdata?
- dat er op 13 oktober op het Nationaal Archief een studiebijeenkomst googelen door archieven is? 
- dat op de website van Archief 2020 interessant nieuws staat over archiefinnovatie en projecten binnen en buiten de (rijks)overheid en ook heel veel interessante bijeenkomsten vermeld staan?

Colofon

Nationaal Archief

Pr. Willem Alexanderhof 20 2592 BE Den Haag contact@nationaalarchief.nl (zakelijke dienstverlening)