< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2, Nummer 7, 15 december 2017

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl.

 

 

Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid smaakt naar meer

Op 30 november vond de eerste de Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid (International Digital Preservation Day) plaats. Deze dag is een initiatief van de Britse Digital Preservation Coalition. Het was werkelijk  een mondiaal evenement. Verspreid over de hele wereld – van Nieuw-Zeeland tot aan de Verenigde Staten - vonden bijeenkomsten plaats, werden blogs geschreven, tweets gestuurd (#IDPD17) en stukken gepubliceerd. Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) coördineerde de Nederlandse bijdrage. Lees meer>

Impactanalyse: goede voorbereiding op digitale archivering

Hoe zorg je ervoor dat je digitale archieven kan opnemen in het e-Depot van het Nationaal Archief? Hoe breng je digitaal archief naar ons over? Om uit te zoeken wat daarvoor nodig is, werkt het Nationaal Archief met impactanalyses. We voeren deze impactanalyses uit, voorafgaand aan een aansluittraject op ons e-Depot. Lees meer>

Nieuwe leergang bereidt voor op de Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit brengt grote veranderingen met zich mee op juridisch, organisatorisch en technisch gebied. Het kennisplatform Juridische Vraagstukken van Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is daarom druk bezig met het ontwikkelen van een leergang Privacy. Lees meer>

Quantified Self Data: moeten we alles meten en weten?

Slaap, beweging, lichaamstemperatuur... Huidige digitale apparaten maken het steeds makkelijker om ons eigen (lichaams)gedrag te registreren. Gary Wolf, grondlegger van The Quantified Self, gaf tijdens de jaarlijkse Ketelaarlezing op 16 november bij het Nationaal Archief zijn visie op vragen rondom het archiveren van Quantified Self Data. Archivarissen en informatiespecialisten uit het hele land kwamen bijeen om meer te leren over dit relatief nieuwe onderwerp. Lees meer>

Kennisbijeenkomst Conservering: Het draait om de collectie!

De collectie is waar het om draait. Klimaatbeheersing, bouw en inrichting van het depot, gebruik en restauratie dienen allemaal om onze archiefstukken zo lang mogelijk in goede staat te bewaren. Daar was iedereen het roerend mee eens tijdens de bijeenkomst van het Kennisplatform Conservering op 23 november. Lees meer>

Archivering by design - theorie en praktijk

Op 5 december organiseerde het Kennisplatform Architectuur en Kwaliteitssystemen samen met het Nationaal Archief een bijeenkomst over Archivering by design. Archivering moet goed geregeld zijn vanaf het moment van creatie van digitale informatie. Want langer wachten betekent hoge kosten voor herstel achteraf. Om dit te realiseren moet het ontwerp van werksystemen al rekening houden met de eisen van duurzame toegankelijkheid. We noemen dit ‘Archivering by design’. Lees meer>

Succesvol symposium: Rethinking the VOC?

Op 23 en 24 november vond het symposium Rethinking the VOC? plaats bij het Nationaal Archief. 160 deelnemers uit 22 verschillende landen kwamen bijeen om te praten over VOC-onderzoek. Tijdens het symposium spraken 24 experts uit binnen– en buitenland, verdeeld over 7 panels in debat over lopend VOC-onderzoek. Zij deelden hun recente bevindingen rond slavernij, sociale structuur van koloniale samenlevingen, klimaatpatronen, diplomatieke verhoudingen, economie, en nog vele andere thema’s. Daarnaast lieten zij zien hoe historisch onderzoek verrijkt kan worden door rekening te houden met interculturele en niet-westerse perspectieven. Lees meer>

Europese Commissie vraagt naar uw ervaringen met Europeana

Het Nationaal Archief is net als vele andere Europese erfgoedinstellingen aangesloten bij het kennisnetwerk Europeana. Europeana is het digitale platform waar erfgoedinstellingen uit heel Europa hun collecties online beschikbaar stellen. De Europese Commissie wil graag uw mening over Europeana. Bent u vanuit uw werk of interesse betrokken bij cultureel erfgoed? Vul dan de vragenlijst in en deel uw ervaringen.  Lees meer>

Wist u dat?

- Onze genealogische collecties nu beter toegankelijk zijn door digitalisering? 
- De VOC-tentoonstelling zilver heeft gewonnen bij de IDCA Awards?
- Wij momenteel onze ontvangstruimtes aan het verbouwen zijn, maar wel gewoon open zijn voor bezoekers?
- Elke vrijdag t/m 31 december de serie Het Pronkstuk van Nederland van Jort Kelder te zien is om 21.10 op NPO2. En dat daar stukken uit onze collectie gepresenteerd worden? 
- Dat er op het Nationaal Archief ook in de kerstvakantie weer van alles te doen is voor jong en oud?
- Dat het op 2 januari Openbaarheidsdag is waarop archieven voor het eerst openbaar worden en dus toegankelijk voor iedereen?
- Dat het Nationaal Archief iedereen een fijne Kerst en gelukkig 2018 toewenst en onze nieuwsbrief ook in het Nieuwe Jaar weer zal verschijnen?

Colofon

Nationaal Archief

Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag