< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 5, 19 mei 2016

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en in informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl

DUTO vastgesteld: op naar overheidsbrede implementatie

Op 12 april is een mijlpaal bereikt: DUTO 1.0 werd vastgesteld. Met de DUTO-eisen kunnen overheidsorganen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om de digitale informatie die ze ontvangen en creëren, duurzaam toegankelijk te maken. Op naar de volgende stap: implementatie binnen de overheid.

De DUTO-eisen zijn ontwikkeld door het Nationaal Archief, samen met een brede groep van experts uit het veld. Bij de ontwikkeling is gekeken naar bestaande normen (NEN, ISO), eisen, standaarden en baselines. DUTO is beschikbaar via een wiki, http://duto.wiki. Daardoor zijn de eisen niet alleen eenvoudig te raadplegen, maar ook makkelijk aan te passen aan nieuwe inzichten. Lees meer>

DUTO helpt RvS informatiehuishouding verder aan te scherpen

Het Nationaal Archief ontwikkelt praktische hulpmiddelen om de eisen van duurzame toegankelijkheid (DUTO) in praktijk te brengen. Zoals de DUTO-scan. “Het is een zelftest die organisaties inzicht geeft in de mate van duurzame toegankelijkheid van de informatievoorziening, en de mogelijkheden voor verbetering ervan” legt Gijsbert Kruithof van het Nationaal Archief uit. “En door deelname aan de scan geven instellingen het Nationaal Archief weer de mogelijkheid om DUTO te toetsen aan de praktijk: zijn het de juiste eisen en zijn ze werkbaar?” Een van de deelnemende organisaties aan de DUTO-scan is de Raad van State, afdeling Advisering. Lees meer>

Minister OCW informeert Tweede Kamer over voortgang moties Ziengs

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de moties over de marktconsultatie en de Europese aanbesteding. Het Nationaal Archief voert deze consultatie en aanbesteding uit voor scanwerkzaamheden die het Nationaal Archief uitvoert. 

De verwachting is dat de uitvoering van de moties rond 1 november is afgerond. De minister is - gezien de discussie in de Tweede Kamer - voornemens de scanwerkzaamheden bij de Belastingdienst stil te leggen. Dit betekent dat het Nationaal Archief vanaf 1 juli, als ook de raamovereenkomsten met de marktpartijen zijn afgelopen, stopt met digitaliseren van rijksarchieven totdat de aanbesteding is afgerond.

Download de brief op de website van de Tweede Kamer

Aankondiging Mastercourse Open Data en Hergebruik

Het beheren, beschikbaar stellen en actief delen van informatie vindt steeds meer plaats in de kern van overheidsorganisaties.  Als instrument voor beleid en uitvoering en het netwerk van betrokken partijen. De archieffunctie verschuift daardoor naar de voorkant van het primaire proces. Een veranderende rol die daar nu hard nodig is voor het duurzaam (her)inrichten van data en -infrastructuur, pro-actieve openbaarmaking en het stimuleren van open data hergebruik.  De Mastercourse Open Data & Hergebruik helpt u deze nieuwe rol vorm te geven. Lees meer>

Rapport Puberbrein van de overheid: overheid en ARA meer aandacht voor keteninformatie

Op 5 april hebben de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur het rapport ‘Het Puberbrein van de Overheid’ aangeboden aan minister Bussemaker. Daarin constateren zij dat overheidsorganisaties hun informatie niet op orde hebben. Daar hebben zij niet alleen zelf last van, ook burgers, bedrijven en instanties. Wanneer overheden met elkaar of met maatschappelijke organisaties in ketens samenwerken, wordt dit probleem nog groter. De algemene rijksarchivaris heeft volgens de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur een rol bij het adviseren en agenderen van keteninformatie bij de overheid. Lees meer>

Nummer 6 is live: Kennisplatform Conservering

Het landelijk kennisnetwerk rondom archivering wordt steeds fijnmaziger. Want op 8 april werd het zesde kennisplatform gelanceerd – het Kennisplatform Conservering. De eerste 45 deelnemers delen hier hun kennis over het conserveren van papier, boeken en fotografisch materiaal. Benieuwd? Meldt u zich vandaag nog aan
Werkinstructies, inventarisatieformulieren, tips, vragen en ervaringen… het nieuwe online Kennisplatform Conservering biedt een gevarieerd aanbod aan vakkennis. Ook evenementen en presentaties die voor collega’s interessant of handig zijn, zijn hier te vinden. Lees meer>

Maatschappelijke kosten-batenanalyse maakt betere business cases

Foto: Anne Reitsma.

Business cases zijn voor archiefvormers en archiefinstellingen een belangrijk instrument bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen rondom het vraagstuk e-depot. Een business case is een haalbaarheidsstudie die beschrijft wat de financiële kosten en baten van een investering zijn. Daarnaast is ook het maatschappelijke rendement een belangrijke wegingsfactor. Tijdens het Archief 2020 Koplopersoverleg van 14 april gingen de deelnemers met dit thema aan de slag. Lees meer> (Foto: Anne Reitsma Fotografie)

Wist u dat?

- er dinsdag 24 mei een gratis Expertmeeting E-Discovery plaatsvindt op Pathe Buitenhof in Den Haag? - -en dat daar The Decade of Discovery, een documentaire van Joe Looby, vertoond wordt? Aanmelden kan via: jeroen.padmos@nationaalarchief.nl
- algemene rijksarchivaris Marens Engelhard maandelijks een column verzorgt op binnenlandsbestuur.nl,  rubriek Digitaal/Opinie?
- u voor al uw (kennis)vragen over archiveren, archiefbestel, waardering en selectie, overbrenging, preservation, architectuur, etc. terecht kunt bij kennismakelaar@nationaalarchief.nl
- de IP-special Archiefinnovatie. Van keten naar netwerk: anders denken over informatie  nu ook als e-zine (externe link) beschikbaar is?
- er op zondag 5 juni, 3 en 10 juli bezoekers van de tentoonstelling van het Nationaal Archief 24 uur met Willem aansluitend mee kunnen varen met de Willemsvaart naar het eindpunt in Scheveningen. 
- het Nationaal Archief ook een nieuwsbrief heeft met nieuws over evenementen, tentoonstellingen en lezingen gerelateerd aan de collectie van het Nationaal Archief? En dat u zich hier voor kunt aanmelden

Colofon

Nationaal Archief

Pr. Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
info@nationaalarchief.nl