< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 6, 5 juli 2016

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de archieffunctie en informatievoorziening. Abonneren kan via de website van Rijksoverheid.nl

OCW sluit aan op e-Depot

Vanaf 1 juli 2016 is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen live! OCW is het eerste departement dat voor uit te plaatsen archief is aangesloten op het e-Depot van het Nationaal Archief. De livegang markeert een mijlpaal voor het ministerie van OCW, SSC-ICT Haaglanden/Knowledge Plaza en het Nationaal Archief. Alle partijen hebben intensief samengewerkt om het departement succesvol aan te sluiten op het e-Depot en de module Zoek&Vind. Lees meer>

Nationaal Archief in teken van Europees Voorzitterschap

Tijdens de European Archives Group (EAG) op het Nationaal Archief van 6 juni werd gebroken met tradities; niet meer plenair maar op interactieve wijze werden in ronde-tafelsessies standpunten uitgewisseld, best practices gedeeld en mogelijkheden tot samenwerking verkend.
 
De AEG is een formele expertgroep van de Europese Commissie die de Commissie adviseert over wetsvoorstellen rond en over archieven en de archiefsector. In deze expertgroep zijn alle Europese algemene rijksarchivarissen vertegenwoordigd. Lees meer>

Heads of Conservation: digitalisering en papier gaan hand in hand

In deze digitale wereld heeft de expertise van restauratoren toegevoegde waarde. Dat was de rode draad van de Heads of Conservation die op 15 en 16 juni plaatsvond. De restaurator weet namelijk hoe je een object veilig moet hanteren tijdens digitalisering, hoe het proces goed voorbereid kan worden, maar ook welke andere technieken gebruikt kunnen worden om meer informatie uit documenten te halen.

Op de jaarlijkse Heads of Conservation komen hoofden van conserveringsafdelingen van Nationale Archieven uit heel Europa samen om kennis en best practices uit te wisselen. Lees meer>

Inspirerend EU Document Lifecycle congres

Op 8 en 9 juni presenteerden experts uit heel Europa de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement. Dit gebeurde tijdens DLM Forum (Document Lifecycle Management) dat dit jaar op het Nationaal Archief plaatsvond. Het forum is in het leven geroepen om de samenwerking op het gebied van digitaal archiveren in de EU te stimuleren. Lees meer>

Save the date: themamiddag GEMMA Architectuur

Alle ambtenaren die in hun werk te maken hebben met archivering, ICT en informatiemanagement zijn dinsdag 13 september van harte welkom op de  themamiddag over GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur). GEMMA is een referentiearchitectuur die (proces)kaders biedt voor gemeentes. De middag biedt een introductie in GEMMA en legt de relatie met archivering en duurzame toegankelijkheid. Hierdoor zijn deelnemers een gelijkwaardige gesprekpartner voor ICT’ers, projectleiders en informatiearchitecten. De middag wordt georganiseerd door het Kennisplatform Architectuur  en KING GemeentenLees meer>

Nationaal Archief start onderzoek naar imago en dienstverlening

Foto: Exam, Alberto G. Bron: www.flickr.com.

Het Nationaal Archief dient ieders recht op informatie en geeft inzage in de geschiedenis van ons land. Dat is de  missie van het Nationaal Archief en vormt het uitgangspunt van onze toekomstplannen. Het huidige toekomstplan (2013-2016) loopt dit jaar af. Tijd dus voor een nieuw meerjarenbeleid. Voordat we daar mee beginnen wil het Nationaal Archief weten wat het publiek en onze contacten van ons vindt en verwacht. Daarom hebben we TNS NIPO opdracht gegeven voor een onderzoek naar het imago van en ervaringen met het Nationaal Archief. Binnenkort kunnen relaties van het NA een verzoek ontvangen om mee te werken aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden in oktober verwacht.

Nog dichter bij gezamenlijke toegang archiefcollecties

Foto: Paul Knittel, Meramac Computer. Bron: www.flickr.com.

Archiefonderzoek is niet makkelijk, maar het loont vaak wel de moeite. En wat is nu mooier om collecties digitaal aan elkaar te knopen zodat het meer resultaten oplevert? Daarom werkt stichting APEF met het Nationaal Archief aan een gezamenlijke toegang op de archiefcollecties van het Nationaal Archief en de Regionaal historische Centra (RHC's). Het zoeken in deze collecties wordt mogelijk doordat alle beschrijvingen over archieven zijn opgenomen in het Archieven Portaal Europa. Zoeken in dit portaal kan nu ook met behulp van een Application Programming Interface (API). Lees meer>

NEN-ISO voor recordsmanagement in een nieuw jasje

De belangrijkste standaard op het gebied van records management (NEN-ISO 15489-1) is herzien. Dit betekent dat de voorgaande versie (2001) is ingetrokken. De nieuwe versie bevat, meer nog dan haar voorganger, de belangrijkste concepten en uitgangspunten voor recordsmanagement die zo zijn opgesteld dat ze toepasbaar zijn op papieren en digitale records, en relatief ongevoelig zijn voor technologische ontwikkelingen. Het Nationaal Archief is actief betrokken bij de ontwikkeling van NEN-ISO-standaarden. Lees meer>

Wist u dat?

- De 3e column van Marens Engelhard, algemene rijksarchivaris, is verschenen in Binnenlands Bestuur?
- Er op de Kennisdag van de NCDD (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid) o.a. is gesproken over persistent identifiers?
- 27 en 28 juni de eerste  Bootcamp plaatsvond  van het ArchiefLab over de toekomst van digitaal archiveren en de resultaten gepubliceerd zijn op de website van de Waag Society.
- Er op 7 juni een expertmeeting was over de wetsvoorstel open overheid (Woo) in Eerste Kamer waar de algemene rijksarchivaris Marens Engelhard voor was uitgenodigd? Bekijk het filmpje op youtube.
- De tentoonstelling van het Nationaal Archief 24 uur met Willem - Koning van Nederland en België  nog t/m 17 juli te bezichtigen is en wordt afgesloten met een Afterparty Oranje Toetjes
- Het Nationaal Archief vanaf 9 september de fototentoonstelling Onderweg met de fotograaf presenteert? 
- Er op 15 t/m 17 juni het jubileumcongres van de branchevereniging van archivarissen ‘125 jaar KVAN’ plaatsvond? 
- Ronald Rommelse van Stadsarchief Rotterdam op dit KVAN-congres de Duparc Prijs ontving voor zijn masterscriptie Het e-depot, een horseless carriage. Een onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitaal overheidsarchief door middel van e-depotvoorzieningen?

Colofon

Nationaal Archief

Pr. Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag info@nationaalarchief.nl