< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

4 juli 2016

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

 

Inhoudsopgave

Vernieuwde website

De website van de MLZ is vernieuwd! De vormgeving is zodanig aangepast dat de informatie op de website nu ook goed met smartphone of tablet te raadplegen is.

Bekijk hier de vernieuwde website

Open data

Sinds kort zijn de cijfers uit MLZ-Statline als open data beschikbaar. Doordat deze data in het OData formaat worden aangeboden kunnen apps, websites en programma’s (zoals Microsoft Excel) deze data rechtstreeks gebruiken.

Bekijk hier de open data of lees meer over open data bij CBS op www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/open-data

Statistieken over 2015

De hervormingen in de langdurige zorg hebben gevolgen voor de wijze waarop gegevens worden geadministreerd. Dit heeft vervolgens invloed op het samenstellen van cijfers voor de MLZ. Er wordt hard gewerkt aan het verkennen en verwerken van nieuwe databronnen tot statistieken over indicatie en gebruik in 2015. Gegevens over 2015 zijn al te raadplegen bij de onderwerpen Gebruik pgb, Uitgaven en volume (zowel declaraties, nacalculatie en productieafspraken als Wlz-subsidies) en Eigen bijdrage.

Bekijk hier de kwartaalcijfers over Gebruik pgb in 2015

Bekijk hier de cijfers over Uitgaven en volume in 2015

Bekijk hier de cijfers over Eigen bijdrage in 2015

Maatwerkonderzoek op basis van MLZ-data

Op de MLZ verschijnen regelmatig publicaties naar aanleiding van maatwerkvragen. De uitkomsten hiervan kunt u vinden op de website.
Bekijk hier de nieuwste maatwerk publicaties

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

In mei jl. is de Staat van Volksgezondheid en Zorg gelanceerd waarin actuele en eenduidige cijfers staan over de verschillende domeinen van VWS: volksgezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. De kerncijfers en het samenvattend rapport over indicatie en gebruik van langdurige zorg zijn gebaseerd op MLZ-cijfers.
Bekijk de Staat van Volksgezondheid en Zorg op www.staatvenz.nl/

Colofon

MLZ

De Monitor Langdurige Zorg is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Reageren

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een vraag over de MLZ? Mail dan naar monitorlangdurigezorg@cbs.nl

Aanmelden

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen?
Meld u dan nu aan