< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 augustus 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Op dit ontwerpbesluit kan worden gereageerd tot 14 september 2017. Meer informatie

Checklist Werken met uitzendbureaus

Vorig jaar heeft Inspectie SZW voor ruim 1,3 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan uitzendbureaus. De meeste overtredingen zijn onderbetaling van de uitzendkrachten. Bedrijven die arbeidskrachten bij malafide uitzenders inhuren, kunnen zo op oneerlijke wijze goedkoper produceren en concurreren. Ook inleners zijn verantwoordelijk voor de uitzendkrachten. De Inspectie heeft daarom een checklist gemaakt voor het werken met uitzendkrachten. Meer informatie

Netwerkbijeenkomst Zelfregulering Gezond en Veilig Werken

Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van SZW organiseert op woensdag 27 september 2017 een netwerkbijeenkomst voor brancheorganisaties, bedrijven en betrokken partners. De bijeenkomst is bedoeld om met elkaar te delen waar iedereen staat en hoe met elkaar het zelf organiseren en borgen van gezond en veilig werken door branches en bedrijven kan worden vergroot en versterkt. Meer informatie

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot onlangs in de Voorjaarsnota dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet wordt ingevoerd. De ministerraad heeft er nu op voorstel van staatssecretaris Klijnsma mee ingestemd om het wetsartikel over de kostendelersnorm in de AOW definitief uit de wet te halen. Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao's

De afgelopen periode zijn de volgende reguliere cao's algemeen verbindend verklaard:
- Waterbouw (11 augustus 2017 - 31 maart 2018);
- Kunsteducatie (10 augustus 2017 - 31 december 2018);
- Kalkzandsteen-/cellenbetonindustrie (10 augustus 2017 - 30 juni 2018);
- Uitzendkrachten ttw (5 augustus 2017 - 4 november 2017);
- Verpleeg-/verzorgingshuizen en Thuis- en Jeugdgezondheidszorg (2 augustus 2017 - 1 april 2018);
- Productiegerichte Dierhouderij (11 juli 2017 - 31 december 2017). Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn