< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

22 december 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Betere arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming voor zeevarenden

Zeevarenden krijgen betere arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming. In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden voortaan een beroep doen op een verzekering. De Eerste Kamer heeft daarover een wetsvoorstel aangenomen dat de wijzigingen van de Code en de aanhangsels van het Maritiem Arbeidsverdrag uit 2014 overneemt in Nederlandse wetgeving. Meer informatie

Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand

Staatssecretaris Van Ark koerst aan op een regeling waarbij het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het inkomen mee. Meer informatie

Experimenten en werkwijzen Participatiewet: de kaders

Er is een wezenlijk verschil tussen een experiment op basis van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en werkwijzen die gehanteerd kunnen worden binnen de kaders van de Participatiewet. Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao's

De afgelopen periode zijn de volgende reguliere cao's algemeen verbindend verklaard:
- Huisartsenzorg (15 december 2017 - 28 februari 2019);
- Bouw en Infra ttw (15 december 2017 - 31 maart 2018);
- Betonproductenindustrie (21 december 2017 - 1 augustus 2019). Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn