< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

24 november 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

De Tweede Kamer heeft in ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Hiermee kunnen pensioenuitvoerders vanaf 2019 kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat men ook met dat oude geld blijft sparen.

Meer informatie

Webinar Verantwoord Opdrachtgeverschap voor Gezond en Veilig Werken

Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Wilt u weten hoe u uw rol als opdrachtgever of als opdrachtnemer ten aanzien van gezond en veilig werken kunt verbeteren? Meldt u dan aan voor het webinar van maandag 4 december 2017. Meer informatie

Meer maatregelen nodig om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan

Er is meer aandacht van werkgevers nodig om werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen aan te pakken. Dit blijkt uit controles die de Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017 heeft gehouden bij incassobureaus, beveiligingsorganisaties, onderwijsorganisaties en gerechten. Het beeld is indicatief en niet representatief voor de gehele sector. Meer informatie

Indiening Beeld van de Uitvoering 2017 - Informatie voor gemeenten

Voor 1 maart 2018 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2017 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de WWIK (alleen baten) bij de minister van SZW in te dienen. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2017 en vergt geen controleverklaring van uw accountant. Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao

De afgelopen periode is de volgende reguliere cao algemeen verbindend verklaard:
- Timmerindustrie (7 november 2017 - 31 maart 2018). Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn