< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 oktober 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 gepubliceerd

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018. Deze week zijn de bedragen bekend gemaakt in de Staatscourant. Meer informatie

Compensatieregeling voor zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Zo wordt een streep gezet onder een langlopende kwestie. Minister Asscher heeft de Eerste en Tweede Kamer hierover geïnformeerd. meer informatie

Steeds meer kinderen naar de opvang

Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Het aantal werkende vrouwen is nu op het hoogste niveau sinds 2011. Meer informatie

Week van de Werkstress: bijeenkomst leidinggevenden

Tijdens de Week van de Werkstress organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op donderdag 16 november 2017 een gratis bijeenkomst voor leidinggevenden over het belang van een goede werksfeer en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, in het bijzonder pesten, op het werk. Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn