< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

15 juni 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Deze week heeft het ministerie van SZW de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gelanceerd. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Meer informatie

Kabinet wil steun aan scholingsinstituten voor moeilijk lerende jongeren verlengen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de subsidieregeling voor scholing van jongeren met ernstige studiebelemmeringen met drie jaar te verlengen tot eind 2020. Meer informatie

Laagste jeugdwerkloosheid in ruim 8 jaar

Nederland heeft nu de laagste jeugdwerkloosheid in ruim 8 jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn nu meer jongeren aan het werk dan voor de crisis. Afgelopen maand waren er bijna 1,3 miljoen jongeren aan de slag. In februari 2009 waren dat er 1.285.000. Meer informatie

Werknemers tegen kinkhoest vaccineren om jongste kinderen te beschermen

Iedereen die op het werk in direct contact komt met kinderen tot een half jaar oud zou van zijn of haar werkgever vaccinatie tegen kinkhoest aangeboden moeten krijgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in het advies Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie dat aan minister Asscher is aangeboden. Meer informatie

Voorlichtingscampagne vakantiewerk jongeren

Om te voorkomen dat jongeren tussen de 13 en 18 jaar bij hun vakantiebaantje te weinig krijgen betaald of te zwaar werk doen, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorlichtingscampagne. Meer informatie

Normenbrief 1 juli 2017 - informatie voor gemeenten

In de normenbrief wordt aangegeven dat het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 is vastgesteld op € 1.565,40 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon ook wijzigen vanaf die datum. Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn