< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 september 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde deze week een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan. Meer informatie

8 miljoen om armoede en schulden tegen te gaan

Goede initiatieven die armoede en schulden tegengaan kunnen ook de komende 2 jaar mogelijk worden gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft de subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019. Meer informatie

Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast

Per 1 september 2017 is de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Dit gebeurt vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli 2017 zijn ingegaan. Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao's

De afgelopen periode zijn de volgende reguliere cao's algemeen verbindend verklaard:
- Recreatie (2 september 2017 - 31 december 2018);
- Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen (2 september 2017 - 30 juni 2018);
- Technische groothandel (25 augustus 2017 - 31 december 2018);
- Beroepsgoederenvervoer over de weg (17 augustus 2017 - 17 augustus 2019);
- M&T Carosseriebedrijf (17 augustus 2017 - 31 mei 2019);
- M&T Goud- & zilvernijverheid (17 augustus 2017 - 31 mei 2019);
- M&T Isolatiebedrijf (17 augustus 2017 - 31 mei 2019);
- M&T  Technisch installatiebedrijf (17 augustus 2017 - 31 mei 2019);
- M&T Metaalbewerkingsbedrijf (17 augustus 2017 - 31 mei 2019).
Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn